PIT-2 w 2023 roku. Objaśnienie podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r.

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe objaśnienie podatkowe dot. oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanych przez płatników tego podatku. Objaśnienie związane jest ze stosowaniem oświadczenia PIT-2 po zmianie przepisów Polskiego Ładu.

» PIT-2 - jak rozliczyć w 2022/2023 - PIT.pl

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą składać następujące oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczki/zaliczek obliczanych przez płatnika(ów):

  1. Oświadczenie o stosowaniu /niestosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek;
  2. Oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
  3. Oświadczenie o stosowaniu ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów;
  4. Wniosek o stosowanie/niestosowanie ulgi dla młodych;
  5. Wniosek o stosowanie/niestosowanie kosztów uzyskania przychodów;
  6. Wniosek o stosowanie wyższej stawki podatku;
  7. Wniosek o niepobieranie zaliczek. Wymienione oświadczenia i wnioski podatnik składa płatnikowi. Składa je na piśmie lub w dowolny sposób przyjęty przez płatnika, np. poprzez system płacowo-księgowy obowiązujący w danej firmie.

» Nowy PIT-2 na 2023 rok. Rząd opublikował obszerny wzór oświadczenia

Objaśnienie MF w sprawie stosowania PIT-2

Źródło: shutterstock

Ważne! Oświadczenia i wnioski (z wyjątkiem wniosku o stosowanie wyższej stawki podatku) podatnik może złożyć korzystając ze wzorów PIT-2, PIT-2A, PIT-3 udostępnionych przez Ministerstwo Finansów na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/pit-formularze. Korzystanie ze wzorów opracowanych przez Ministerstwo Finansów nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak podatnik złoży oświadczenie lub wniosek według tych wzorów, to płatnik nie może odmówić ich przyjęcia.

» PIT-2 2022. Jakie zmiany w ustawie Polski Ład 2.0?

Oświadczenia i wnioski mogą być składane w dowolnym momencie roku podatkowego. Zgodnie z generalną zasadą płatnik ma obowiązek uwzględnić oświadczenie lub wniosek podatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał (w zależności od okoliczności i własnych możliwości może je uwzględnić niezwłocznie po ich otrzymaniu).

Więcej czasu na realizację oświadczenia lub wniosku złożonego przez podatnika ma organ rentowy. W tym przypadku obowiązek uwzględnienia oświadczenia lub wniosku podatnika powstaje najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym organ rentowy je otrzymał. 

Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio oświadczenia lub wniosku następuje w drodze złożenia nowego oświadczenia lub wniosku. Do zmienionych lub wycofanych oświadczeń i wniosków płatnik stosuje ww. terminy. 

 

<< Czytaj całe objaśnienie Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2022 roku >>

 

Źródło: MF

PIT-2Podatek PITPolski Ład