Pierwsze decyzje PFR ws. umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej 1.0. Ile firm skorzyta z umorzenia?

Iwona Maczalska

31 maja Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wydał pierwsze decyzje w sprawie umorzenia subwencji przyznanej w kwietniu 2020 roku, w ramach tzw. Tarczy Finansowej 1.0. Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili jeszcze z wnioskiem o umorzenie, mogą nadal to zrobić za pośrednictwem swojej bankowości internetowej.

» Przedsiębiorcy oczekują na zwolnienia z PIT i CIT od umorzonych subwencji z PFR 1.0

31 maja zostały wydane pierwsze decyzje w sprawie umorzenia subwencji przyznanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy finansowej 1.0. Decyzje te wydawane są w odpowiedzi na wnioski o umorzenie złożone przez przedsiębiorców. Łącznie jest to 250 tys. wniosków o umorzenie otrzymanych w ostatnim miesiącu – zdradził Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) podczas wywiadu z serwisem Money.pl. Jak twierdzi Prezes PFR ,,Zakładamy, że zdecydowana większość firm to umorzenie, w wysokości średnio około 60% uzyska, bo większość firm utrzymała zatrudnienie”.

Decyzje ws umorzeń subwencji z PFR

Źródło: shutterstock

» Przedsiębiorca zwolniony ze zwrotu subwencji PFR 1.0

Wniosek o umorzenie subwencji z PFR przez bankowość elektroniczną

Przedsiębiorcom, którzy uzyskali subwencję w ramach Tarczy Finansowej 1.0. zostanie udostępniony formularz do uzupełnienia, będący podstawą do uzyskania umorzenia subwencji. Jak tłumaczy Ewelina Czechowicz, prawnik PIT.pl ,, Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank, za pośrednictwem którego przedsiębiorca zawarł  umowę o subwencję finansową. Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia subwencji finansowej, bank przedstawi w bankowości elektronicznej - propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Nie wszystkie pola formularza będą jednak uzupełnione, niektóre będą wymagały wypełnienia przez beneficjenta. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS”.

Więcej na temat umorzeń subwencji z PFR znajdziesz w artykule ,, Umorzenie i rozliczenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0”.

Umorzenie z subwencji z podatkiem czy bez?

Wątpliwości nadal budzi kwestia zwolnienia z podatku umorzonej części subwencji z PFR. Jak powiedział Prezes PFR Paweł Borys podczas rozmowy z Money.pl ,,Niestety cały czas czekamy na interpretację Ministerstwa Finansów. Na ten moment nie mam jeszcze takich ostatecznych informacji z Ministerstwa Finansów. Deklaracje były takie, że Ministerstwo Finansów przychylnie patrzy na to, ponieważ jest to jednak program pomocowy i chyba szuka sposobu, by wydać pozytywną interpretację. Na ten moment jednak tej decyzji nie ma”.

Tarcza finansowa PFRKoronawirus w Polsce