Przedsiębiorcy oczekują na zwolnienia z PIT i CIT od umorzonych subwencji z PFR 1.0

Ewelina Czechowicz

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc w ramach tarczy PFR 1.0, czekają na przepisy, które pozwolą im uzyskać zwolnienie z PIT i CIT od umorzonej subwencji. Jak dotąd przepisów nie ma i trudno powiedzieć kiedy się pojawią. Czekamy na odpowiedź resortu finansów w tej sprawie. 

Wiosną 2020 r. wielu przedsiębiorców poszkodowanych skutkami epidemii covid-19 wnioskowało o pomoc z Tarczy PFR 1.0. Teraz po roku od otrzymania wsparcia należy rozliczyć otrzymaną subwencje. Część firm otrzyma umorzenie całości wypłaconych środków, niektórzy skorzystają z umorzenia części otrzymanego wsparcia.

Jak dotąd nie rozstrzygnięto jeszcze kwestii zapłaty podatku od umorzonych kwot subwencji. Rząd zawnioskował o zwolnienie do Komisji Europejskiej. Aktualnie nie jest znana jeszcze data kiedy pojawią się przepisy dające podstawę do zwolnienia umorzonej subwencji z PIT i CIT.  

Przepisy o umorzeniu subwencji

Resort finansów jak dotąd nie wskazał, kiedy pojawią się przepisy pozwalające na zwolnienie z podatku umorzonych kwot subwencji.  Przedsiębiorcy chcieliby już wiedzieć, czy zostaną zwolnieni z zapłaty podatku. Ci którzy w maju otrzymają decyzję umorzeniowąbędą musieli zapłacić podatek do 21 czerwca 2021 r. Redakcja PIT.pl zwróciła się z zapytaniem do Ministerstwa Finansów, jak tylko otrzymamy informacje będziemy aktualizować publikacje. Wielu beneficjentów pomocy uzyskanej z PFR właśnie dokonuje jej rozliczenia. Pojawiają się już propozycje rozliczeń przygotowane przez PFR. Rozliczenie subwencji przez bankowość elektroniczną.

Przedsiębiorcy czekają na przepisy dotyczące zwolnienia PIT I CIT od umorzenia subwencji z tarczy PFR 1.0

Źródło:shutterstock

Kiedy należy złożyć oświadczenie o rozliczeniu subwencji?

Przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie z PFR ma obowiązek złożyć oświadczenie o rozliczeniu wsparcia nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej. Składane oświadczenie należy zweryfikować, podpisanie przygotowanego przez PFR oświadczenia będzie oznaczało zgodę na wyliczoną do zwrotu kwotę.

Umorzenie wsparcia a przychód

Trzeba zaznaczyć, że umorzona subwencja z Tarczy Finansowej 1.0 jest dla beneficjentów przychodem. Stąd tak bardzo przedsiębiorcy wyczekują informacji o przepisach, które pozwolą im uzyskać zwolnienie od zapłaty podatku. Jak wskazywał  Polski Fundusz Rozwoju, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT. Beneficjenci powinni rozpoznać przychód w momencie umorzenia, bo wtedy będą znane wartość subwencji podlegająca zwrotowi oraz wartość bezzwrotna subwencji stanowiąca definitywne przysporzenie beneficjenta. Skutki podatkowe umorzenia subwencji z PFR (części lub całości) i jej zwolnienia z podatku zależeć będą od regulacji, jakie zaproponuje Ministerstwo Finansów. Warto więc poczekać na przepisy i wytyczne resortu finansów.

Tarcza finansowa PFRKoronawirus w Polsce