Ostatnie dni zgłoszeń na egzamin na doradcę podatkowego

Redakcja PIT.pl

W listopadzie 2023 r. przeprowadzony zostanie kolejny w tym roku egzamin pisemny na doradcę podatkowego. Państwowa Komisja Egzaminacyjna przypomina, że aby przystąpić do egzaminu pisemnego należy do 14 czerwca br. złożyć odpowiednie dokumenty.

Będzie to drugi w tym roku termin części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. W ten sposób Komisja Egzaminacyjna powraca do swojej praktyki sprzed 2019 r., kiedy to egzaminy pisemne przeprowadzane były częściej niż raz w roku. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom kandydatów na doradców podatkowych. Z egzaminu na egzamin chętnych na wykonywanie tego zawodu wciąż przybywa. - mówi dr Marcin Lachowicz, przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Liczba wniosków egzaminacyjnych, która wpłynęła do Komisji w marcu 2023 r., była rekordowa. Zgłosiło się ponad 1850 osób. To ponad 250 osób więcej niż w 2022 roku i o ponad 600 osób więcej niż dwa lata temu.

Do części pisemnej egzaminu przeprowadzanej w listopadzie tego roku będą mogli przystąpić kandydaci, którzy złożą do Komisji Egzaminacyjnej - do 14 czerwca 2023 r. - wniosek o dopuszczenie do egzaminu, wraz z załącznikami wymaganymi rozporządzeniem.

Pytania i zadania na listopadowych egzaminach pisemnych będą oparte o nowy – przyjęty przez Komisję Egzaminacyjną 28 kwietnia 2023 r. – wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych. Od 1 lipca 2023 r. wykaz pytań będzie obowiązywał również w trakcie egzaminów ustnych.

Treść komunikatu sekretarza Komisji Egzaminacyjnej w sprawie przeprowadzenia egzaminu pisemnego w listopadzie 2023 r. dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/egzaminy-pisemne

Źródło: MF

 

Kontrola