Opodatkowanie przychodów z najmu, dzierżawy w formie ryczałtu zgłosisz na PIT-ZRW

Iwona Maczalska 28.03.2018 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów przygotowało dwa nowe druki oświadczeń PIT-ZRW oraz PIT-ZRI. Służyć one będą opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z najmu, dzierżawy, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy.

Nowe druki PIT-ZRW i PIT-ZRI
Nowe druki PIT-ZRW i PIT-ZRI / YAY foto

14 marca Ministerstwo Finansów wydało projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów oświadczeń i zawiadomień dla celów opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Projekt wprowadza dwa nowe druki oświadczeń / zawiadomień:

  1. PIT-ZRW - oświadczenia/zawiadomienia małżonków o wyborze/rezygnacji z opodatkowania całości przychodu z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przez jednego z małżonków oraz


Źródło: legislacja.gov.pl

  1. PIT-ZRIoświadczenia podatnika o wyborze/rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Źródło: legislacja.gov.pl

Oświadczenie o opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym przez jednego z małżonków przychodów z najmu, dzierżawy, uprawy czy chowu na PIT-ZRW

Małżonkowie pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, a którzy osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, lub poddzierżawy, wszystkie przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania bądź wspólnego użytkowani rzeczy mogą złożyć oświadczenie o opodatkowaniu tych przychodów w całości przez jednego z małżonków.

<< Aktualnie obowiązujące deklaracje PIT >>

Dotyczy to również podatników osiągających przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, chowu lub hodowli.

Wspomniani podatnicy, a więc m.in. ci, którzy osiągają przychody z najmu, ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, przychody z chowu lub hodowli, mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy, którzy na taką formę opodatkowania się zdecydują, zobowiązani będą złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wyborze na druku PIT-ZRW.

Iwona Maczalska, PIT.pl na podstawie legislacja.rcl.gov.pl