Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Opłata klimatyczna - dodatkowy koszt, który zwiększa wydatki na urlopie

Ewelina Czechowicz

Wyjazd w góry czy nad morze wiąże się z wieloma wydatkami, wśród nich w wielu miejscach w Polsce trzeba zapłacić opłatę miejscową lub uzdrowiskową, która zwiększa koszt wypoczynku. Ile wynosi opłata klimatyczna i gdzie trzeba zapłacić najwięcej? - wyjaśniamy

Wyjazd do miejscowości uzdrowiskowych, w których przebywamy dłużej niż 24 godziny wiąże się koniecznością zapłaty dodatkowego podatku, tzw. opłaty klimatycznej. Opłata ta może być opłatą miejscową lub w sytuacji kiedy miejsce wypoczynku jest uzdrowiskiem, opłatą uzdrowiskową.

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa - kiedy trzeba je zapłacić?

Zgodnie z obowiązujacymi przepisami, opłata miejscowa może być pobierana w gminach o korzystnych właściwościach klimatycznych, walorach krajobrazowych oraz posiadających warunki umożliwiające pobyt, a także w gminach na obszarze o statusie ochrony uzdrowiskowej. Opłata miejscowa jest nakładana na osoby fizyczne przebywające w miejscowości ponad dobę.

Opłata ta jest uregulowana w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych –zgodnie z którą rada gminy może wprowadzić opłatę miejscową. Opłatę miejscową pobiera się za każdą rozpoczętą dobę pobytu od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:

1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,

2) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Opłata klimatyczna - dodatkowy koszt urlopu

Źródło: shutterstock

Wysokość opłaty klimatycznej

Wysokość opłaty klimatycznej określana jest przez radę gminy, natomiast nie może ona przekroczyć maksymalnych stawek określanych przez Ministra Finansów. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów maksymalne dzienne stawki opłaty klimatycznej w 2022 roku wynoszą:

Maksymalne stawki opłaty klimatycznej w 2022 roku wynoszą:

 

  1. 2,50 zł - opłata miejscowa (wzrost z 2,41 zł w 2021);
  2. 4,83 zł - opłata uzdrowiskowa (wzrost z 4,66 zł w 2021);
  3. 3,52 zł - opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej (wzrost z 3,39 zł w 2021).

Dokładne stawki opłaty klimatycznej zależą od miejscowości. Poniżej podajemy przykładowe wyliczenie opłaty miejscowej dla czteroosobowej rodziny w czasie 7 dni (2 rodziców i dwójka dzieci w wieku 5 i 11 lat): 56 złotych trzeba zapłacić w Zakopanem. 70 złotych opłaty klimatycznej za 7 noclegów zapłaci przykładowa rodzina  w takich miejscowościach jak Wisełka, Władysławowo, Szklarska Poręba czy Wisła. Więcej trzeba zapłacić w Ciechocinku-126 złotych, w Szczawnie-Zdrój - 135,24 zł czy w Świnoujściu - 134,40 zł.

Kto jest zwolniony z opłaty klimatycznej?

Na podstawie 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:

  1. pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. od osób przebywających w szpitalach;
  3. od osób niewidomych i ich przewodników;
  4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
  5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Przy czym oprócz powyższych zwolnień wprowadzonych przez ustawę, dana gmina może również wprowadzić ulgi innego rodzaju. Niektóre gminy stosują również praktyki obniżania lub zniesienia opłat klimatycznych poza sezonem.

Zapłata opłaty klimatycznej

Zwykle danina pobierana jest w imieniu gminy poprzez firmy i osoby, które świadczą usługi noclegowe, np. firmy prowadzące hotel lub osoby prywatne oferujące kwatery noclegowe. Najczęściej opłata ta pobierana jest w pierwszy dzień pobytu w danej miejscowości. Osoba, która ją pobiera otrzymuje z tego tytułu ustaloną przez gminę prowizję. Zazwyczaj jest to 10% pobieranej opłaty.

MacierzyństwoPodatki 2022Urlop