Odwołanie stanu epidemii - powrót do starych przepisów dot. sprzedaży wyrobów węglowych

Redakcja PIT.pl

MF poinforowało, że w związku z odwołaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii przestaje obowiązywać wprowadzona wcześniej regulacja. Czego dotyczy?

» Odwołanie stanu epidemii a sytuacja podatników. Co się zmieni po 16 maja 2022 r.

W związku z odwołaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii[1] przestaje obowiązywać regulacja, na podstawie której przy sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu w ilości przekraczającej 200 kg, a nieprzekraczającej 2000 kg jednorazowo[2] nie było wymagane uzyskanie od niego oświadczenia, że nabywane wyroby zostaną przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy.

Źródło: shutterstock

Od 16 maja 2022 r. pośredniczący podmiot węglowy, aby zastosować zwolnienie od akcyzy przy sprzedaży wyrobów węglowych musi uzyskać oświadczenie od nabywcy, że przeznaczy on wyroby węglowe na cele podlegające zwolnieniu.

Jednocześnie zasady sprzedaży na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo[3] pozostają bez zmian.

 

[1] §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 1027)

[2] §6 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 205)

[3] §3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

Źródło: MF

Koronawirus w Polsce