Pobierz e-pity 2019

Odsetki ustawowe wynoszą 8%

Iwona Maczalska 30.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające kwotę odsetek ustawowych. Nowa wysokość odsetek obowiązuje od 23 grudnia.

Bezpłatny kalkulator odsetek podatkowych i ustawowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości odsetek ustawowych. Nową wysokość odsetek ustawowych wskazuje poniższa tabela:

Odsetki ustawowe
Stawka Obowiązuje od
8% rocznie 23.12.2014
13% rocznie 15.12.2008

Rozporządzenie jest odpowiedzią na październikową obniżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej powodującą również spadek stopy lombardowej z 4% do 3%. W efekcie tych działań odsetki ustawowe stały się wyższe niż odsetki maksymalne. Rozporządzenie ma więc na celu przywrócenie wcześniejszej różnicy pomiędzy kwotą odsetek ustawowych a kwotą odsetek maksymalnych.

Iwona Maczalska,
PIT.pl