Od stycznia zmiana druku PIT-2K

Iwona Maczalska 12.11.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaMinisterstwo Finansów przygotowało nowy druk PIT-2K. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do zeznań podatkowych o wysokości dochodu uzyskanego od dnia 1 stycznia 2013 r.

Ulga odsetkowa - PIT-y roczne za 2013 rok

6 listopada w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 roku w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Dz.U. 2013 poz. 1288). W drodze powyższego rozporządzenia zmianie ulega formularz PIT-2K.

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-2K (7) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych - wersja deklaracji do rozliczenia za 2013 rok

Nowy druk PIT-2K do zastosowania po 21 listopada

Nowy wzór formularza ma zastosowanie do zeznań podatkowych o wysokości dochodu uzyskanego od dnia 1 stycznia 2013 r. Przy czym nowego wzoru nie stosuje się w przypadku podatników składających oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, czyli przed dniem 21 listopada 2013 roku.

Iwona Maczalska,
PIT.pl