Od stycznia nowy wzór wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej

Iwona Maczalska 29.10.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaMinisterstwo Finansów przygotowało nowy wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Nowy wniosek PIT-16 zacznie obowiązywać od stycznia 2014 roku.
 

Karta podatkowa (PIT 16A) - roczne rozliczenia PIT za 2013 rok

10 października Ministerstwo Finansów wydało projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Obecnie obowiązujący wzór wniosku PIT-16 jest określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 roku (Dz.U. 293 poz. 1732).

Zmiany obejmować będą w szczególności:

  1. Ograniczenie zakresu danych identyfikacyjnych zawartych we wniosku PIT-16,
  2. Usunięcie obowiązku wymogu podawania przez podatnika wysokości deklarowanej miesięcznej kwoty podatku,
  3. Wykreślenie oświadczenia podatnika lub pełnomocnika o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Wzór wniosku obowiązujący od stycznia 2014 roku

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-16 (12) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

Iwona Maczalska,
PIT.pl