Zmiany we wnioskowaniu o postojowe i zwolnienie z ZUS. Nowe przepisy Tarczy 4.0

Iwona Maczalska

Podpisana przez prezydenta Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza zmiany we wnioskowaniu o świadczenie postojowe, zwolnienie z ZUS, czy też odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę. Zmiany te zaczynają obowiązywać od 24 czerwca.

» Dlaczego wniosków o postojowe za marzec-maj nie złożysz już w PUE?

23 czerwca Prezydent Andrzej Duda podpisał Tarczę antykryzysową w wersji czwartej. Nowe przepisy dotkną przedsiębiorców, osoby zatrudniające, a także w dużej mierze samych pracowników.

Wśród zmian znaleźć można m.in. zmianę zasad wnioskowania o świadczenie postojowe, czy zwolnienie ze składek ZUS.

» Tarcza 4.0: końcowy tekst ustawy opublikowany w Dzienniku Ustaw

Wnioski o postojowe (RSP-D, RSP-C, RSP-DK i RSP-CK) oraz zwolnienie z ZUS (RDZ) złożysz tylko elektronicznie

Tarcza antykryzysowa 4.0 nadaje nowe brzmienie art. 15zs ust. 6. W myśl zmian ,,wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym''.

» Tarcza 4.0: końcowy tekst ustawy opublikowany w Dzienniku Ustaw

Oznacza to, że nie będzie już możliwe, jak miało to miejsce dotychczas, złożenie tradycyjnego, papierowego wniosku drogą pocztową, ani w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik chcący złożyć wniosek zmuszony będzie założyć konto w PUE i za pośrednictwem tej platformy złożyć wniosek.

Wnioski RDO i RDU również tylko przez Internet

Okazuje się, że zmiana zasad wnioskowania dotyczyć będzie również wniosków RDO o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę oraz RDU o udzielenie ulgi. Wnioski te, podobnie jak wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z ZUS, będą mogły być składane wyłącznie przez PUE.

Potwierdza to sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który o zmianie zasad wnioskowania poinformował w dzisiejszym tweecie:

Źródło: twitter.com/zus_pl

Nowe zasady wnioskowania obowiązują od dnia następującego po ogłoszeniu ustawy. Ponieważ ustawa została ogłoszona wczoraj, wnioski do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej należy składać już od dzisiaj.

Nowy wniosek RSP-CZ o postojowe dla zleceniobiorców

Tarcza 4.0 umożliwiła zleceniobiorcom zawnioskowanie o świadczenie postojowe samodzielnie, bez zgody zleceniodawcy. W tym celu ZUS przygotował nowy wniosek RSP-CZ, który dostępny jest w platformie PUE. Więcej na ten temat w artykule ,, Nowy wniosek RSP-CZ dotyczący świadczenia postojowego. Zmiany Tarczy 4.0”. To kolejna zmiana, dotycząca świadczenia postojowego, wprowadzona nowymi przepisami Tarczy 4.0.

Świadczenie postojoweZwolnienia z ZUSKoronawirus w PolsceHOT