Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Obsługa wartości pieniężnych (cashprocessing, cashhandling) a stawka VAT

2 stycznia 2020 roku Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną w sprawie stawki VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów (cashprocessing, cashhandling). 

Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa1, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, wyjaśniam, co następuje. Opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego.

Niniejsza interpretacja dotyczy zastosowania właściwej stawki podatku VAT w odniesieniu do szeroko rozumianych usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów, określanych również jako cashprocessing lub cashhandling.

Usługi obsługi wartości pieniężnych, w tym usługi obsługi bankomatów (cashprocessing, cashhandling), obejmują wszystkie lub tylko niektóre z  niżej wymienionych świadczeń:

 • transport, konwojowanie wartości pieniężnych;
 • konfekcjonowanie gotówki (sortowanie, przeliczanie, paczkowanie, foliowanie itp.),
 • weryfikowanie autentyczności gotówki,
 • inkaso wpłat zamkniętych,
 • czynności związane z obróbką gotówki po odebraniu, np. przechowywanie (magazynowanie) gotówki,
 • przygotowywanie zasiłków gotówkowych oraz odprowadzanie nadmiarów gotówkowych,
 • przeprowadzanie niezbędnych rozliczeń finansowych związanych z realizacją usługi, takich jak np. przygotowywanie dla banków okresowych raportów/zestawień transakcji, uzgadnianie sald powierzonej gotówki, wykonanie na rachunkach bankowych ewidencji księgowej kwot gotówki ładowanej do bankomatów, rozliczenie strumienia gotówki udostępnionej na wypłaty i wypłaconej w bankomatach, - opracowywanie gotówki na zasilenie bankomatów,
 • liczenie wartości pieniężnych w kasetach bankomatowych, bezpiecznych kopertach, kasetach wpłatomatów oraz przygotowanie kaset ATM, CD do załadowania,
 • monitorowanie stanu gotówki w bankomatach i wpłatomatach,
 • czynności serwisowe urządzeń ATM i CD,
 • zapewnienie ciągłości działania urządzeń płatniczych (bankomatów i wpłatomatów),
 • testy specjalistycznych urządzeń wspomagających obsługę gotówki – m.in. bankomatów, wpłatomatów, specjalistycznego sprzętu do liczenia, sortowania lub pakowania,
 • obsługa zatrzymanych kart płatniczych,
 • inne czynności związane z obsługą wartości pieniężnych

W związku ze stwierdzonymi przypadkami nieprawidłowego interpretowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2 (dalej: „ustawa o VAT”) przez organy podatkowe w zakresie stosowania stawki podatku VAT w odniesieniu do ww. usług obsługi wartości pieniężnych, oraz zgłoszonym przez Komisję Europejską naruszeniem przez Polskę przepisów prawa unijnego w tym zakresie, uzasadnione jest przedstawienie zasad opodatkowania tych usług.

<< czytaj całą interpretację

Źródło: Ministerstwo Finansów

VAT