Nowy wzór uproszczonego sprawozdania PIT-TP oraz CIT-TP

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowych wzorów uproszczonych sprawozdań w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od osób prawnych. Mowa o druku PIT-TP oraz CIT-TP.

 

<< Nowe deklaracje VAT od 1 lipca >>

 

23 maja 2018 roku Ministerstwo Finansów wydało projekty dwóch rozporządzeń określających nowe wzory druków uproszczonych sprawozdań:

  1. Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – określające nowy wzór druku PIT-TP oraz
  2. Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób – określające nowy wzór druku CIT-TP.

Zasady wypełniana CIT/PIT-TP

Przypomnijmy, że obowiązek złożenia uproszczonego sprawozdania PIT i CIT dotyczy podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro.

 

<< Nowe wzory deklaracji CIT oraz nowe wersje dotychczasowych deklaracji CIT na rok 2018 >>

 

Pojawienie się nowych wzorów druków PIT-TP oraz CIT-TP jest odpowiedzią zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555). W myśl zmian podatnicy, na których ciąży obowiązek sporządzenia uproszczonego sprawozdania, mogą skorzystać z przedłużonego terminu na jego złożenie, a więc odrębnie już po terminie złożenia zeznania podatkowego. Oznacza to, że złożenie właściwego zeznania podatkowego np. PIT-36 powinno odbyć się w ustawowym terminie – zwyczajowo do 30 kwietnia roku podatkowego. Natomiast uproszczone sprawozdanie finansowe złożyć można w późniejszym terminie.

Nowe wzory formularzy PIT-TP oraz CIT-TP będą miały zastosowanie do transakcji lub innych zdarzeń realizowanych przez podatnika po 31 grudnia 2016 r.