Nowy projekt standardu KSR dot. kontynuowania działalności lub jej braku

Redakcja PIT.pl

Trwają konsultacje nad projektem standardu „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”. Standard ma stanowić pomoc w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości, w sytuacjach związanych z przyjęciem - lub nie - przez jednostkę założenia kontynuacji działalności. Uwagi do projektu można składać do 4 maja 2021 r.

» Sprawozdania finansowe za 2020 rok. Jest petycja o wydłużenie terminów

Projekt standardu Komitetu Standardów Rachunkowości

Źródło: shutterstock

Projekt standardu uwzględnia w szczególności zagadnienia dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych w sytuacjach, gdy przyjęcie przez jednostkę założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne.

Dokument porusza także m.in. takie zagadnienia, jak:

  • zasady wyceny aktywów i zobowiązań oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym przy założeniu braku kontynuowania działalności,
  • inne wymogi dotyczące rachunkowości jednostek w sytuacji braku kontynuowania działalności lub gdy ustaną okoliczności, które skutkują brakiem kontunuowania działalności.

Uwag i komentarze do projektu można zgłaszać do 4 maja 2021 r. na adres [email protected]. Projekt jest opublikowany w zakładce KSR.

Źródło: Ministerstwo Finansów