Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowy projekt standardu KSR dot. kontynuowania działalności lub jej braku

Redakcja PIT.pl

Trwają konsultacje nad projektem standardu „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”. Standard ma stanowić pomoc w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości, w sytuacjach związanych z przyjęciem - lub nie - przez jednostkę założenia kontynuacji działalności. Uwagi do projektu można składać do 4 maja 2021 r.

» Sprawozdania finansowe za 2020 rok. Jest petycja o wydłużenie terminów

Projekt standardu Komitetu Standardów Rachunkowości

Źródło: shutterstock

Projekt standardu uwzględnia w szczególności zagadnienia dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych w sytuacjach, gdy przyjęcie przez jednostkę założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne.

Dokument porusza także m.in. takie zagadnienia, jak:

  • zasady wyceny aktywów i zobowiązań oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym przy założeniu braku kontynuowania działalności,
  • inne wymogi dotyczące rachunkowości jednostek w sytuacji braku kontynuowania działalności lub gdy ustaną okoliczności, które skutkują brakiem kontunuowania działalności.

Uwag i komentarze do projektu można zgłaszać do 4 maja 2021 r. na adres [email protected]. Projekt jest opublikowany w zakładce KSR.

Źródło: Ministerstwo Finansów