Nowe zawody i specjalności na rynku pracy od stycznia 2022 r. (projekt)

Ewelina Czechowicz

W związku ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227). Ostatnie zmiany w klasyfikacji miały miejsce w 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1876). Jak wskazał resort zachodzi konieczność aktualizacji rozporządzenia w celu usunięcia rozbieżności między klasyfikacją zawodów i specjalności a klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego wprowadzaną rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

1. Lista nowych zawodów rynkowych wprowadzonych do klasyfikacji  zawodów  i specjalności na potrzeby rynku pracy

To 81 specjalnośći:

 

Lp.

 

 

 

Nazwa i symbol cyfrowy grupy elementarnej, w której nowy zawód/ specjalność zostaje usytuowany

Symbol cyfrowy zawodu/

specjalności

Nazwa zawodu/specjalności  

 

1.       

1221

Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

122107

Kierownik domu aukcyjnego

2.       

1324

Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

132409

Kierownik do spraw handlu zagranicznego

3.       

1324

Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

132410

Kierownik do spraw optymalizacji zasobów

4.       

1324

Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

132411

Kierownik do spraw transportu rurociągowego

5.       

1324

Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

132412

Kierownik do spraw zarządzania flotą samochodową

 

6.       

1349

Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani

134915

Kierownik wydawnictwa

7.       

1349

Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani

134916

Prezes / dyrektor sądu

8.       

1420

Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

142006

Kierownik sieci sklepów

9.       

1431

Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki

143102

Kierownik obiektu sportowego

10.    

1431

Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki

143103

Kierownik ogrodu zoologicznego

 

11.    

1431

Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki

143104

Kierownik zakładu bukmacherskiego / kolektury / loterii

 

12.    

1439

Kierownicy do spraw innych typów usług

gdzie indziej niesklasyfikowani

143912

Kierownik salonu odnowy biologicznej

13.    

1439

Kierownicy do spraw innych typów usług

gdzie indziej niesklasyfikowani

143913

Kierownik salonu pielęgnacji urody

14.    

2114

Specjaliści nauk o Ziemi

211407

Paleontolog

15.    

2131

Biolodzy i pokrewni

213101

Botanik

16.    

2131

Biolodzy i pokrewni

213110

Fizjolog

17.    

2144 Inżynierowie mechanicy

214413

Inżynier chłodnictwa i klimatyzacji

18.    

2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni

214504

Inżynier dekontaminacji – skażenia promieniotwórcze

19.    

2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni

214505

Inżynier postępowania z odpadami promieniotwórczymi

20.    

2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni

214507

Inżynier papiernictwa

21.    

2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni

214506

Inżynier inżynierii materiałów syntetycznych

22.    

2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani

214928

Inżynier optyk

23.    

2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani

214934

Inżynier inżynierii kosmicznej i satelitarnej

24.    

2152 Inżynierowie elektronicy

215205

Projektant układów scalonych

25.    

2163

Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży

216306

Projektant wyrobów skórzanych

26.    

2232

Położne z tytułem specjalisty

223208

Położna - specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

27.    

2412

Doradcy finansowi i inwestycyjni

241207

Specjalista do spraw zarządzania ryzykiem

28.    

2421

Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

242114

Specjalista do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

29.    

2421

Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

242115

Specjalista do spraw przewozów intermodalnych

30.    

2421

Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

242117

Specjalista do spraw zarządzania

31.    

2422

Specjaliści do spraw administracji i rozwoju

242230

Specjalista do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego

32.    

2422

Specjaliści do spraw administracji i rozwoju

242231

Specjalista do spraw cudzoziemców

33.    

2422

Specjaliści do spraw administracji i rozwoju

242232

Specjalista do spraw obsługi projektów i programów

34.    

2431

Specjaliści do spraw reklamy i marketingu

243110

Specjalista do spraw mediów społecznościowych

35.    

2433

Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)

243308

Specjalista do spraw handlu zagranicznego

36.    

2511

Analitycy systemów komputerowych

251104

Analityk doświadczenia użytkowników (user experience analyst)

37.    

2511

Analitycy systemów komputerowych

251105

Specjalista do spraw integracji technologii informatycznych

38.    

2512

Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

251203

Specjalista do spraw technologii blockchain

39.    

2514

Programiści aplikacji

251403

Projektant interfejsu użytkownika

40.    

2514

Programiści aplikacji

251404

Specjalista do spraw jakości oprogramowania

41.    

2519

Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

251906

Inżynier Internetu rzeczy

42.    

2519

Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

251907

Specjalista do spraw chmury obliczeniowej (cloud computing)

43.    

2519

Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

251908

Specjalista do spraw rozwoju sztucznej inteligencji

44.    

2519

Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

251909

Specjalista do spraw uczenia maszynowego

45.    

2519

Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

251910

Specjalista do spraw wirtualnej rzeczywistości

46.    

2519

Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

251911

Specjalista do spraw informatyki przemysłowej

47.    

2529

Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani

252904

Specjalista do spraw informatyki śledczej

48.    

2619

Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani

261911

Analityk kryminalny

49.    

2634

Psycholodzy i pokrewni

263410

Grafolog

50.    

2635

Specjaliści do spraw społecznych

263511

Specjalista  do spraw  ochrony praw dziecka i rodziny

51.    

2642 Dziennikarze

264208

Redaktor naczelny

52.    

2643

Filolodzy i tłumacze

264311

Tłumacz przysięgły

53.    

2654

Producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni

265411

Producent muzyczny

54.    

3116

Technicy technologii chemicznej i pokrewni

311607

Technik postępowania ze źródłami promieniotwórczymi

55.    

3119

Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani

311902

Monter urządzeń medycznych

56.    

3122

Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

312211

Mistrz produkcji w przemyśle odzieżowym

57.    

3139

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani

313905

Operator  drukarek 3D

58.    

3141

Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych)

314104

Laborant w hodowli zwierząt

59.    

3359

Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani

335906

Rzecznik praw konsumenta

60.    

3439

Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany

343919

Technik teatralny

61.    

3512

Technicy wsparcia informatycznego i technicznego

351205

Tester gier komputerowych

62.    

3512

Technicy wsparcia informatycznego i technicznego

351206

Pracownik wsparcia informatycznego (help desk)

63.    

4223

Operatorzy centrali telefonicznych

422302

Operator numerów alarmowych

64.    

5120

Kucharze

512002

Pizzer

65.    

5163

Pracownicy zakładów pogrzebowych

516305

Pracownik cmentarza

66.    

5164 Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami

516409

Fizjoterapeuta koni

67.    

5164 Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami

516410

Pracownik do spraw ochrony zwierząt

68.    

5164 Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami

516411

Pracownik schroniska dla zwierząt

69.    

7111

Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków

711104

Robotnik budowlany

70.    

7119

Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

711905

Monter ogrodzeń

71.    

7223

Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni

722317

Operator maszyn do produkcji wyrobów z metalu

72.    

7411

Elektrycy budowlani i pokrewni

741121

Monter instalacji fotowoltaicznych

73.    

7421

Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych

742119

Serwisant urządzeń biurowych

74.    

7511

Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

751109

Wędzarz

75.    

7549

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

754903

Pracownik produkcji

76.    

8111

Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

811113

Operator systemów odwadniających

77.    

8113

Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

811303

Operator tarczy drążącej TBM (tunnel boring machine)

78.    

8189

Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie

818904

Operator maszyn i urządzeń w przemyśle przetwórczym

79.    

8322

Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych

832206

Kierowca pojazdu uprzywilejowanego

80.    

9329

Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani

932921

Pomocnik elektromontera

81.    

9629

Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

962908

Pracownik parku rozrywki

Źródło:https://legislacja.gov.pl/projekt/12349602/katalog/12807059#12807059

2. Lista grup oraz zawodów/specjalności  usuniętych z klasyfikacji zawodów i specjalności

Projektowane przepisy usuwają 62 zawody/specjalności:

 

Lp.

Kod i nazwa grupy w KZiS 

(Dz. U. 2018 r. poz. 227)

Kod i nazwa zawodu w KZiS

(Dz. U. 2018 r. poz. 227)

nazwa zawodu

usuniętego z KZiS

1.

2310

Nauczycie akademiccy

231001

 

Nauczyciel akademicki – nauki biologiczne

 

2.

2310

 

231002

 

Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne

3.

2310

 

231003

 

Nauczyciel akademicki – nauki ekonomiczne

4.

2310

 

231004

 

Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne

5.

2310

 

231005

 

Nauczyciel akademicki – nauki fizyczne

6.

2310

 

231006

 

Nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne

7.

2310

 

231007

 

Nauczyciel akademicki – nauki leśne

8.

2310

 

231008

 

Nauczyciel akademicki – nauki matematyczne

9.

2310

 

231009

 

Nauczyciel akademicki – nauki medyczne

10.

2310

 

231010

 

Nauczyciel akademicki – nauki o kulturze fizycznej

11.

2310

 

231011

 

Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi

12.

2310

 

231012

 

Nauczyciel akademicki – nauki prawne

13.

2310

 

231013

 

Nauczyciel akademicki – nauki rolnicze

14.

2310

 

231014

 

Nauczyciel akademicki – nauki techniczne

15.

2310

 

231015

 

Nauczyciel akademicki – nauki teologiczne

16.

2310

 

231016

 

Nauczyciel akademicki – nauki weterynaryjne

17.

2310

 

231017

 

Nauczyciel akademicki – nauki wojskowe

18.

2310

 

231018

 

Nauczyciel akademicki – sztuki filmowe

19.

2310

 

231019

 

Nauczyciel akademicki – sztuki muzyczne

20.

2310

 

231020

Nauczyciel akademicki – sztuki plastyczne

21.

2310

231021

Nauczyciel akademicki – sztuki teatralne

22.

2320

Nauczyciel kształcenia zawodowego

232003

Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych

 

23.

2320

 

232004

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

24.

2320

 

232005

Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych

25.

2320

 

232006

Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych

26.

2320

232007

Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych

27.

2330

Nauczyciele

Gimnazjów i szkół

ponadgimnazjalnych

(z wyjątkiem

nauczycieli

kształcenia zawodowego)

zmiana nazwy grupy na:

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem nauczycieli  kształcenia zawodowego)

233001

 

Nauczyciel biologii

 

28.

2330

233002

 

Nauczyciel

chemii

29.

2330

233003

Nauczyciel etyki

30.

2330

233004

 

Nauczyciel

fizyki i

astronomii

31.

2330

233005

 

Nauczyciel

geografii

32.

2330

233006

Nauczyciel

historii

33.

2330

233007

 

Nauczyciel

informatyki /

technologii informatycznych

34.

2330

233008

Nauczyciel

języka obcego

35.

2330

233012

 

Nauczyciel

języka polskiego

36.

2330

233015

 

Nauczyciel

matematyki

37.

2330

233016

Nauczyciel

muzyki

38.

2330

233017

Nauczyciel

plastyki

39.

2330

233018

Nauczyciel

przedsiębiorczości

40.

2330

233019

Nauczyciel

przysposobienia

obronnego

41.

2330

233020

Nauczyciel religii

42.

2330

233021

 

Nauczyciel

techniki

43.

2330

233022

 

Nauczyciel

wiedzy o kulturze

44.

2330

233023

 

Nauczyciel

wiedzy

o społeczeństwie

45.

2330

233024

Nauczyciel

wychowania do

życia w rodzinie

46.

2330

233024

Nauczyciel

wychowania

fizycznego

47.

2330

234101

Nauczyciel etyki w szkole podstawowej

 

48.

2341

Nauczyciele szkół podstawowych

234102

Nauczyciel historii i społeczeństwa  w szkole podstawowej

49.

2341

234103

Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej

50.

2341

234104

Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej

51.

2341

234108

Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej

52.

2341

234111

Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej

53.

2341

234112

Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej

54.

2341

234113

Nauczyciele nauczania początkowego

55.

2341

234114

Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej

56.

2341

234115

Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej

57.

2341

234116

Nauczyciel religii w szkole podstawowej

58.

2341

234117

Nauczyciel techniki w szkole podstawowej

59.

2341

234118

Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej

60.

2342

 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka

234202

Wychowawca małego dziecka

 

61.

2423

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

242306

 

Lider klubu pracy

 

62.

4131

Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu

413101

Maszynistka

 

Źródło:Źródło:https://legislacja.gov.pl/projekt/12349602/katalog/12807059#12807059

Nowe zawody i specjalności na rynku pracy od stycznia 2022 r.

3.Lista nowych 49 zawodów szkolnictwa branżowego:

Lp.

 

 

 

Symbole cyfrowe  zawodów szkolnictwa branżowego wprowadzonych do KZSB

Nazwy zawodów szkolnictwa branżowego wprowadzonych do KZSB

1.

311216

Technik budowy drógS

2.

311217

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnychS

3.

311218

Technik inżynierii sanitarnejS

4.

311219

Technik robót wykończeniowych w budownictwieS

5.

311220

Technik budownictwa kolejowegoS

6.

311221

Technik dekarstwaS

7.

311413

Technik robotykS

8.

311516

Technik spawalnictwaS

9.

311518

Technik pojazdów kolejowychS

10.

311708

Technik przemysłu metalurgicznegoS

11.

311709

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamiennyS

12.

311942

Technik budowy jednostek pływającychS 

13.

311943

Technik grafiki i poligrafii cyfrowejS

14.

311944

Technik ceramikS

15.

311945

Technik budowy i strojenia fortepianów i pianinS

16.

311946

Technik stylistaS

17.

333907

Technik reklamyS

18.

343105

Technik fotografii i multimediówS

19.

351406

Technik programistaS

20.

352123

Technik realizacji nagrańS

21.

352124

Technik realizacji nagłośnieńS

22.

422104 

Technik organizacji turystykiS

23.

432106

Magazynier logistykS

24.

513102

Technik usług kelnerskichS

25.

515205

Technik turystyki na obszarach wiejskichS

26.

711505

Monter jachtów i łodziS

27.

712618

Monter sieci i instalacji sanitarnychS

28.

721406

Monter kadłubów i jednostek pływającychS

29.

723318

Mechanik pojazdów kolejowychS

30.

731107

AutomatykS

31.

732209

Drukarz fleksograficznyS

32.

732210

Drukarz offsetowyS

33.

732305

Operator procesów introligatorskichS

34.

742117

ElektronikS         

35.

742118

MechatronikS

36.

751108

Przetwórca mięsaS

37.

811112

Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamiennyS

38.

811205

Operator maszyn i urządzeń przeróbczychS

39.

812121

Operator maszyn i urządzeń hutniczychS

40.

812122

Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznegoS

41.

834209

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowychS

42.

932915

Pracownik pomocniczy krawcaS 

43.

932916

Pracownik pomocniczy mechanikaS  

44.

932917

Pracownik pomocniczy ślusarzaS

45.

932918

Pracownik pomocniczy stolarzaS

46.

932919

Asystent fryzjeraS

47.

932920

Pracownik pomocniczy fryzjeraS  

48.

941203

Pracownik pomocniczy gastronomiiS

49.

962907

Pracownik obsługi hotelowejS

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r

Źródło: https://legislacja.gov.pl/projekt/12349602/katalog/12807059#12807059

 

Kodeks pracy