Pobierz e-pity 2019

Nowe limity ulgi budowlanej w IV kwartale 2014 roku

Iwona Maczalska 22.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona Maczalska

Od października 2014 roku możemy spodziewać się wzrostu limitów zwrotu podatku VAT za zakup materiałów budowlanych. Wszystko za sprawą komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w którym ogłoszono, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2014 r. wyniosła 4141 zł.

21 sierpnia 2014 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w swoim komunikacie, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2014 r. wyniosła 4141 zł. Oznacza to że od 1 października 2014 roku zaczną obowiązywać nowe limity zwrotu VAT za materiały budowlane.

Na podstawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej przez GUS oblicza się limity dla ulgi - zwrot VAT za materiały budowlane obowiązujące w IV kwartale 2014 roku, przy czym na jej podstawie obliczamy wysokość 5-letniego limitu kwot zwrot różnicy podatku VAT zawartej w cenie materiałów budowlanych.

 

Wniosek złożony w IV kwartale 2014
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 4.141 zł = 289.870 zł * 12,195 % = 35.349,65 zł 30m2 * 4.141 zł =124.230 zł* 12,195 % = 15.149,85 zł
Wniosek złożony w IV kwartale 2014 na FV:
22% VAT 4.141 zł 68,18 % łącznie limit w IV kw. łącznie limit w IV kw.
23% VAT 4.141 zł 65,22 %35.350 zł15.150 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 4.141 zł = 289.870 zł * 9,959 % = 28.868,15 zł 30m2 * 4.141 zł =124.230 zł * 9,959 % = 12.372,07 zł
22% VAT 4.141 zł55,23 %28.868 zł12.372 zł
23% VAT 4.141 zł55,23 %28.868 zł12.372 zł

Iwona Maczalska
PIT.pl

UWAGA! Ulga budowlana w latach 2014 - 2018

W latach 2014 – 2018 nie będzie przysługiwał już zwrot podatku VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym. Uchylenie zwrotu wynika bezpośrednio z ustawy wprowadzającej program MDM (art. 26 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych).

Przepisy przejściowe pozwalają jednak na to, by wnioski dotyczące wydatków poniesionych do końca 2013 r. składać jeszcze przez okres 5 najbliższych lat podatkowych, czyli do końca 2018 r.