Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowe formularze podatkowe CIT

Zostały ogłoszone nowe wzory formularzy podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-5, CIT-8/O, CIT-D, CIT-7, CIT/BR i wielu innych.

Wzory tych formularzy zostały określone rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2337).

Druki CIT na 2020 rok

Formularze:

 1. CIT-10Z (5) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających...
 2. CIT-11R (5) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w...
 3. CIT-5 (12) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Dz.U. 2019, poz. 2337 (załącznik 8) Wzór...
 4. CIT-8 (27) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT-8 (wersja 27) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2019, poz. 570 (załącznik 1)...
 5. CIT-8AB (2) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT-8AB (wersja 2) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2019, poz. 570...
 6. CIT-8/O (15) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT-8/O (wersja 15) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku Dz.U. 2019, poz. 2337 (załącznik 9) Formularz...
 7. CIT/8S (2) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT/8S (wersja 2) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na...
 8. CIT/8SP (2) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT/8SP (wersja 2) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na...
 9. CIT-9R (7) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od...
 10. CIT/BR (5) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT/BR (wersja 5) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową Dz.U. 2019, poz. 570...
 11. CIT/MIT (2) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT/MIT (wersja 2) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy Dz.U. 2019,...
 12. CIT-NZ - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT-NZ (wersja 1) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków Dz.U. 2019, poz. 1070 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 11 czerwca 2019...
 13. CIT/NZI - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT/NZI (wersja 2) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem...
 14. CIT/PGK (2) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT/PGK (wersja 2) Informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową Dz.U. 2019, poz. 570...

Opublikowane wzory obowiązują od dnia 1 grudnia 2019 r. i stosuje się je do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2019 r.

Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2018 r., do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

Źródło: MF

CIT