Pobierz e-pity 2019

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2015 r.

Iwona Maczalska 14.11.2014 09:00 (aktualizacja: )

12 listopada w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, jakie będą obowiązywały w 2015 roku.

Zmiana norm szacunkowych produkcji rolnej wynika z art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, poczynając od roku podatkowego 2002, zobowiązany jest ogłosić w drodze rozporządzenia normy szacunkowe produkcji rolnych, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Ze względu na to, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolnej w 2013 r. w stosunku do roku 2012 wyniósł 102,2, dlatego też w drodze nowego rozporządzenia dokonano zmian wysokości norm szacynkowych produkcji rolnej na 2015 rok.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, jakie będą obowiązywały w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Normy szacunkowe produkcji rolnej w 2015 roku

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. 2014 poz. 1558)

Iwona Maczalska,
PIT.pl