Pobierz e-pity 2019

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2015

Iwona Maczalska 04.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

04-08-2014

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, jakie będą obowiązywały w 2015 roku.

Zmiana norm szacunkowych produkcji rolnej wynika z art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, poczynając od roku podatkowego 2002, zobowiązany jest ogłosić w drodze rozporządzenia normy szacunkowe produkcji rolnych, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Wskaźnik cen towarowej produkcji rolnej w 2013 r. w stosunku do roku 2012 wyniósł 102,2, dlatego też Minister Finansów w drodze rozporządzenia dokonuje zmian wysokości norm szacynkowych produkcji rolnej w 2015 roku.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, jakie będą obowiązywać w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Normy szacunkowe produkcji rolnej w 2015 roku

Iwona Maczalska,
PIT.pl