Niezapłaconych składek ZUS i zdrowotnych nie odliczysz w PIT rocznym

Piotr Szulczewski 05.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Niezapłaconych składek ZUS i zdrowotnych nie odliczysz w PIT rocznym

2016-02-02

Przedsiębiorca nie ma możliwości odliczyć w zeznaniu rocznym składek należnych za dany okres roku, lecz nieopłaconych. Zasada ta dotyczy również składek opłaconych jedynie w części czy też składek opłacanych przez pomyłkę w kwocie niewłaściwej.

Niezapłaconych składek ZUS i zdrowotnych nie odliczysz w PIT rocznym

Źródło: YAY foto

Odliczeniu podlegają wyłącznie składki na ubezpieczenie społeczne orazzdrowotne, o których mowa odpowiednio w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oznacza to, że odliczać można wyłącznie składki, których wysokość wynika z tych ustaw. Składki opłacone w wartości wyższej niż należna nie podlegają odliczeniu.

Odliczać od dochodu (składki ZUS) oraz od podatku (składki zdrowotne) mogą wyłącznie podatnicy, którzy składek nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów (prawo takie dotyczy wyłącznie składek ZUS) lub którzy nie odliczyli ich od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie otrzymali ich zwrotu w jakiejkolwiek formie. W efekcie prawo rozliczenia składek jest możliwe jedynie jeden raz, albo jako koszt, albo jako odliczenie podatkowe – występujące jednak jednorazowo:

  • w deklaracji, w której opodatkowanym jest się z działalności gospodarczej według skali podatkowej (PIT-36),
  • w deklaracji, w której opodatkowanym jest się liniowo (PIT-36L) lub
  • w deklaracji, w której rozlicza się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) lub kartę podatkową (PIT-16A).

Składki opłacone po terminie można odliczyć

Jeżeli podatnik zapomni zapłacić składki i opłaci je po terminie, ale do końca roku kalendarzowego, to takie składki można wykazać w deklaracjach podatkowych pomniejszając zobowiązanie podatkowe. Jeżeli zapłata nastąpi jednak w roku kolejnym po roku rozliczanym, wówczas obniżą one należność dopiero tego roku, w którym nastąpiła ich faktyczna zapłata.

Oprócz składek na własne ubezpieczenie, przedsiębiorca ma możliwość odliczać również składki opłacane za osobę z nim współpracującą. Odliczać nie można natomiast składek płaconych za inne osoby, np. zatrudnionych.

Składki od dochodu i składki od podatku

O ile składkę emerytalną, rentową, wypadkową i chorobową można odliczać od dochodu w całości, to składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu wyłącznie w części. Chociaż opłaca się ją w wartości 9% podstawy ustalenia, to odliczać można jedynie 7,75% tej podstawy.

Piotr Szulczewski, VAT.pl