Pobierz e-pity 2019

Niedopłatę podatku PIT zapłać tylko z własnego konta

Iwona Maczalska 25.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Rozliczając zeznanie PIT niejednokrotnie okazuje się, że w naszej deklaracji pojawia się niedopłata podatku dochodowego, którą do 30 kwietnia musimy zwrócić do urzędu skarbowego. Nawet jeśli nie dysponujemy odpowiednią kwotą, by uregulować zaległość, nie możemy opłacić podatku z konta bankowego innej osoby.

Wielu z nas wypełniając roczne zeznanie PIT zanotowało niedopłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Niedopłatą tą jest m.in. różnica pomiędzy podatkiem naliczonym podatnikowi, a pobranymi (wpłaconymi) zaliczkami na podatek w ciągu całego roku. Niedopłata podatku może powstać m.in. gdy:

  1. podatnik nie rozliczy wszystkich zaliczek miesięcznych,
  2. miesięczne zaliczki na podatek były pobierane według stawki 18%, a nasze dochody przekroczyły próg podatkowy 85 528 zł, więc powinny być opodatkowane już wg wyższej 32% stawki,
  3. gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł rozliczanych według 18% podatku dochodowego, a łącznie przychody spowodowały przekroczenie progu podatkowego i konieczność zastosowania 32% stawki,
  4. gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł i doszło do podwójnego uwzględnienia kwoty wolnej od podatku.

Niedopłata podatku PIT za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

Zaległego podatku nie opłacą za nas osoby trzecie

Zapłaty podatku PIT powinny dokonać wyłącznie osoby, na których aktualnie ciąży obowiązek uiszczenia zaległego podatku. Przepisy prawa podatkowego nie dopuszczają możliwości, by podatek opłaciła w imieniu podatnika inna osoba. Nie ma przy tym znaczenia, czy zaległy podatek zostanie opłacony z konta bankowego osób najbliższych podatnikowi - męża, żony, czy też jednego z rodziców.

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to przelew do urzędu skarbowego zostanie zrealizowany z konta bankowego, którego zarówno podatnik, jak i osoba jemu bliska są współwłaścielami.

Zapłata podatku z konta osoby trzeciej nie będzie skutkowała uregulowaniem należności wobec fiskusa. Dlatego też chcąc uzyskać pomoc finansową od osoby bliskiej, w celu zapłaty podatku należy albo przyjąć gotówkę do ręki i następnie wpłacić ją osobiście w kasie urzędu skarbowego, albo też poprosić o wykonanie wpłaty gotówki na konto, a następnie z własnego konta dokonać przelewu podatku na konto urzędu skarbowego.


Zaległy podatek zapłać do 30 kwietnia

Należy pamiętać, że 30 kwietnia mija nie tylko ostateczny termin złożenia deklaracji PIT za 2014 rok, lecz również przekazania do urzędu skarbowego powstałej niedopłaty podatku.

Jeżeli należny podatek nie zostanie zapłacony w tym terminie, należy samodzielnie obliczyć i wpłacić odsetki za zwłokę. Wysokość odsetek za zaległości podatkowe można obliczyć za pomocą kalkulatora odsetek PIT.pl dostępnego tutaj.

Iwona Maczalska,
PIT.pl