Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Niedopłata podatku PIT za 2016 rok zapłacona przez małżonka już nie jest zaległością podatkową

Iwona Maczalska 21.03.2017 11:00 (aktualizacja: )

2017-03-22

Niejeden podatnik PIT w rozliczeniu zeznania PIT za 2016 rok zanotował niedopłatę podatku. Czy jeżeli nie dysponujemy odpowiednią kwotą, zaległy podatek może za nas zapłacić inna osoba? Okazuje się, że tak, lecz wyłącznie po spełnieniu określonych warunków.

 Zaległość podatkowa zapłacona przez inne osoby trzecie
Źródło: YAY foto

Wielu z nas wypełniając roczne zeznanie PIT zanotowało niedopłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Niedopłatą tą jest m.in. różnica pomiędzy podatkiem naliczonym podatnikowi, a pobranymi (wpłaconymi) zaliczkami na podatek w ciągu całego roku.

Niedopłata podatku może powstać m.in. gdy:

  1. podatnik nie rozliczy wszystkich zaliczek miesięcznych,
  2. miesięczne zaliczki na podatek były pobierane według stawki 18%, a nasze dochody przekroczyły próg podatkowy 85 528 zł, więc powinny być opodatkowane już wg wyższej 32% stawki,
  3. gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł rozliczanych według 18% podatku dochodowego, a łącznie przychody spowodowały przekroczenie progu podatkowego i konieczność zastosowania 32% stawki,
  4. gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł i doszło do podwójnego uwzględnienia kwoty wolnej od podatku.

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

Zaległość podatkowa zapłacona przez osoby trzecie

Zapłaty podatku PIT powinny co do zasady dokonać osoby, na których aktualnie ciąży obowiązek uiszczenia zaległego podatku. Przepisy prawa podatkowego jeszcze niedawno całkowicie nie dopuszczały możliwości, by podatek opłaciła w imieniu podatnika inna osoba. Od 2016 roku jest to jednak możliwe.

Począwszy od zeszłorocznych rocznych rozliczeń PIT za 2015 rok zmianie uległy przepisy dotyczące zapłaty podatku przez inny podmiot. Mowa tu o nowelizacji ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1649). Ustawa ta wprowadziła nowe brzmienie art. 62b§1 i 62b § 2.

Znowelizowany art. 62b § 1 ww. ustawy mówi, że zapłata podatku może nastąpić także przez:

  1. najbliższą rodzinę – małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę - jeżeli treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika,
  2. aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego – w przypadku, gdy podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym,
  3. inny podmiot – w przypadku, gdy kwota zaległego podatku nie przekracza 1000 zł - jeżeli treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

Zaległy podatek zapłać do 2 maja

Warto mieć na uwadze, że 2 maja mija nie tylko ostateczny termin złożenia deklaracji PIT za 2016 rok, lecz również przekazania do urzędu skarbowego powstałej niedopłaty podatku.

Jeżeli należny podatek nie zostanie zapłacony w tym terminie, należy samodzielnie obliczyć i wpłacić odsetki za zwłokę. Wysokość odsetek za zaległości podatkowe można obliczyć za pomocą kalkulatora odsetek PIT.pl dostępnego tutaj.

Iwona Maczalska,
PIT.pl