Nie każdy pracownik może liczyć na 556,02 zł zwrotu podatku

Piotr Szulczewski 05.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Zwrot podatku w przypadku osoby, która uzyskiwała przychody z jednego źródła oraz nie odliczała żadnych ulg podatkowych wynosi 556,02 zł. Nie każda osoba może jednak liczyć na takie pieniądze na koniec roku. I co ciekawe, prawo do zwrotu wcale nie oznacza, że podatnik wykorzystał optymalnie możliwości rozliczenia się z fiskusem.

Nie każdy pracownik może liczyć na 556,02 zł zwrotu podatku

Źródło: YAY foto

W trakcie roku kalendarzowego, płatnik wypłacając wynagrodzenia z tytułu wykonywanych prac, zleceń i innych umów, pobiera co do zasady zaliczki na podatek, których wysokość ustala w oparciu o skalę podatkową. Zaliczkę pobiera się w wysokości 18% podstawy opodatkowania a w przypadku, gdy jej wartość przekroczy 85.528 zł – w wysokości 32%.

W rozliczeniu rocznym podatnik ma jednak możliwość stosować tę samąskalę podatkową co płatnik, ale dodatkowo odjąć od kwoty ustalonego podatku –kwotę zmniejszenia, czyli 556,02 zł. Stosuje zatem dodatkową kwotę zmniejszenia wysokości podatku, której płatnik nie uwzględnił w trakcie ustalania zaliczek na podatek i która dodatkowo obniża wysokość podatku do zapłaty.

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
PonadDo
 85'528 zł18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85'528 zł 14'839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł

Kwota zmniejszająca podatekMiesięczna46 zł 33 gr
Roczna556 zł 02 gr
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku3.091 zł

Jeżeli zatem płatnik pobrał zaliczkę na podatek w oparciu o 18% stawkę skali podatkowej, a podatnik ten sam podatek obliczył odejmując dodatkowo nieuwzględnioną przez płatnika kwotę zmniejszenia, to w efekcie, w deklaracji rocznej PIT otrzymać będzie można nadwyżkę pobranych i zapłaconych zaliczek na podatek w stosunku do podatku należnego, a to oznacza zwrot kwoty 556,02 zł.

Na zwrot tej kwoty organ podatkowy ma co do zasady 3 miesiące.

Skorzystaj z kwoty wolnej już w trakcie roku

Część podatników może już w trakcie roku zobowiązać płatnika, by ten ustalając zaliczki na podatek, odejmował dodatkowo kwotę zmniejszenia podatku od pobieranych kwot zaliczek. Pozwoli to dodatkowo co miesiąc, w takcie roku, otrzymać 46,33 zł wynagrodzenia, jednak na koniec roku podatnik nie będzie już mógł otrzymać zwrotu 556,02 zł.

Prawa do zastosowania kwoty zmniejszenia w takcie roku nie posiadają jednak zleceniobiorcy czy pracujący w oparciu o umowy o dzieło.

W przypadku innych pracowników emerytów czy osób otrzymujących inne świadczenia, prawo do odejmowania kwoty zmniejszenia podatku już w trakcie roku występuje po złożeniu druku PIT-2, a w przypadku organów rentowych PIT-3.

Piotr Szulczewski, PIT.pl