Nadchodzi nowa tarcza dla przedsiębiorców poszkodowanych przez Covid-19

Ewelina Czechowicz

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów widnieje zapowiedź rozporządzenia, które przewiduje dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Będzie to kontynuacja wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie wcześniejszych rozporządzeń Rady Ministrów. Świadczenia mają przysługiwać za maj 2021 r. jednak przedsiębiorcy muszą na nie poczekać.

"Konieczność nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów […] wynika z potrzeby zapewnienia dodatkowego wsparcia przedsiębiorcom, którzy działają w branżach szczególnie mocno dotkniętych konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19. Pomimo stopniowego znoszenia w ostatnim okresie obostrzeń i restrykcji sanitarnych sytuacja podmiotów funkcjonujących w niektórych sektorach gospodarki wciąż jest trudna" - czytamy w wykazie.

Nadchodzi kolejna tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

Źródło: shutterstock

Dodatkowe postojowe i zwolnienie ze składek ZUS

Wsparcie w formie postojowego i zwolnienia m.in. ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne miałoby przysługiwać za maj 2021 r.

Jak wynika z projektu przedsiębiorcy borykający się ze skutkami koronawirusa mogliby liczyć na:

  • zwolnienie ze składek na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.,
  • jedno, dodatkowe świadczenie postojowe.

Warunki potrzebne do otrzymania wsparcia

Aby otrzymać pomoc przedsiębiorcy będą musieli wykazać spadek przychodów w odniesieniu do przychodów uzyskanych w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 r. bądź we wrześniu 2020 r. Istotny też będzie kod PKD weryfikowany na podstawie danych w rejestrze REGON na dzień 31 marca 2021 r. 

W projekcie utrzymano rozwiązania z tarczy 9.0 dotyczące:

  •  tzw. okresu porównawczego – wykazując spadek przychodów możliwe będzie odniesienie się do przychodów uzyskanych w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 r. bądź we wrześniu 2020 r., a także
  • momentu weryfikacji warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 – ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.

Przedsiębiorstwa, które zostaną objęte wsparciem zostaną wykazane w treści rozporządzenia, ważny po raz kolejny będzie kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) . Rozporządzenie ma zostać przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2021 r.

Koronawirus w PolsceŚwiadczenie postojoweZwolnienia z ZUSHOT