Nadchodzi kontrola obrotów e-commerce

Redakcja PIT.pl

Zwiększająca się popularność handlu internetowego wykształciła potrzebę regulacji prawnych branży e-commerce. W ślad za postępem technologicznym podążają także zmiany w systemie podatkowym. Ustawa, która weszła w życie 1 lipca 2021 r., wprowadziła szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej. Celem ustawy było uszczelnienie systemu pobierania podatku VAT w transakcjach transgranicznych.

Obecnie Ministerstwo Finansów pracuje nad wdrożeniem nowego narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Zmiany wprowadzone będą na podstawie unijnej dyrektywy DAC7 i mają dotyczyć podmiotów prowadzących handel internetowy, tzw. e-commerce. Założeniem rządu jest przede wszystkim identyfikacja przedsiębiorców, którzy nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej polegającej na handlu internetowym w Polsce, jak i za granicą. Dotyczy to handlu towarami, ale również wynajmu nieruchomości, pojazdów, miejsc parkingowych, przewozów, czy osobiście świadczonych usług.

Źródło: shutterstock

Nowe obowiązki dla administratorów platform cyfrowych…

Głównymi skutkami wdrożenia nowych przepisów dla administratorów platform cyfrowych (takich jak Allegro, OLX), które umożliwiają handel i najem, będą:

  • obowiązek raportowania sprzedaży realizowanej za pośrednictwem platform cyfrowych (kary za niewywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych mają wynosić do 5 mln zł),
  • obowiązek uzyskania numeru identyfikacyjnego na potrzeby prowadzonego rejestru,
  • dokładna weryfikacja sprzedawców,
  • dostosowanie systemów do pobierania danych wymaganych w rejestrze.

Powyższe obowiązki będą skutkowały koniecznością wewnętrznego dostosowania procesów biznesowych, tj. wdrożenia zmian w systemach informatycznych w celu gromadzenia i przetwarzania pozyskanych informacji, aktualizacji regulaminów i warunków świadczenia usług czy przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród użytkowników platform. Z nowych przepisów wyłączone będą podmioty prowadzące drobny handel, czyli takie, które rocznie dokonują maksymalnie 30 transakcji lub osiągają obroty do 2 tys. euro.  

Raport sporządzany przez przedsiębiorcę będzie analizowany przez Krajową Administrację Skarbową. Znajdą się w nim informacje dotyczące: podmiotu prowadzącego działalność, rodzaju świadczonych usług, wielkości osiąganych obrotów, a także informacje na jakie rachunki trafiają zarobione pieniądze. Analiza ta pozwoli wykryć podmioty, które nie mają zarejestrowanej działalności i unikają opodatkowania.

…oraz dla dostawców usług płatniczych

Zmiany dotkną także dostawców usług płatniczych, tj. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych czy agencji kredytowych. Instytucje te będą zobowiązane do prowadzenia ewidencji płatności, a  także do gromadzenia informacji o sprzedawcach zajmujących się handlem transgranicznym. Jeżeli użytkownik usług płatniczych dokona więcej niż 25 transakcji w ciągu kwartału, jego dane będą zbierane i przechowywane.

Ministerstwo Finansów finalizuje już prace nad projektem ustawy o podatkowych obowiązkach sprawozdawczych platform cyfrowych (zakończyły się już jego prekonsultacje). Projekt ma być przyjęty najpóźniej do końca roku.

 

Autor: Sandra Telman – Starszy Konsultant ID Advisory

 

Kontrola