Pobierz e-pity 2020

Na nowej kwocie wolnej najbardziej skorzystają małżonkowie i wychowujący dzieci

Piotr Szulczewski 01.12.2016 10:00 (aktualizacja: )

Małżonkowie i osoby samotnie wychowujący dzieci mogą na nowej, wyższej kwocie wolnej od podatku skorzystać najwięcej. W zależności od tego, ile zarabia drugi z małżonków, korzystniejszym może okazać się albo opodatkowanie łącznie, albo osobno.

Na nowej kwocie wolnej najbardziej skorzystają małżonkowie i wychowujący dzieci

Źródło: YAY foto

Do końca 2016 r. preferencja podatkowa dotycząca kwoty obniżającej podatek dotyczyła wyłącznie sytuacji, w której jedno z małżonków nie zarabiało w ogóle albo zarabiało do 3091 zł. Wykorzystanie w takim przypadku wynagrodzenia drugiego małżonka powodowało, że możliwe było skorzystanie z kwoty obniżającej podatek u obu małżonków.

Przykład

W 2016 r. małżeństwo Kowalski zarobił 60.000 zł, a jego żona 0 zł. Gdyby rozliczyli się samodzielnie odliczyć mogliby jedynie 556,02 zł u Kowalskiego. Korzystając ze wspólnego rozliczenia podatek ustala się w podwójnej wysokości liczonej od połowy ich wspólnych dochodów, co powoduje, że kwotę obniżającą podatek zastosuje się do połowy kwoty zarobków po stronie żony, jak i męża (odliczy się ją dwukrotnie).

W 2017 r. wspólne rozliczenie pozwolić może nie tylko na podwójne wykorzystanie kwoty wolnej od podatku, ale również na korzystanie z niej w najbardziej preferencyjnej kwocie. Małżonkowie mogą bowiem poprzez wspólne zarobki uzyskać wyższą kwotę obniżającą podatek u tej z osób, która zarabia stosunkowo dużo, w efekcie czego kwota ta byłaby obniżana lub w ogóle by nie występowała.

Przykład

W 2017 r. Kowalski zarobił 129.000 zł, a jego żona 20.000 zł. Gdyby rozliczyli się osobno – Kowalski nie skorzystałby w ogóle z kwoty obniżającej podatek, a jego żona mogłaby wykazać 556,02 zł. Wspólne rozliczenie spowoduje, że podatek będzie ustalany od połowy ich łącznego dochodu czyli od 74.500 zł. Dzięki temu będą oni mogli skorzystać z kwoty wolnej u obu małżonków – czyli po 556,02 zł na każdą osobę.

W 2016 r. przy tym samym założeniu taka sama kwota zmniejszająca przysługiwałaby im obojgu niezależnie od tego, czy rozliczają się wspólnie, czy osobno.

Możliwy jest również przypadek, w którym decyzja o wspólnym opodatkowaniu wpłynie na wyższy limit kwoty zmniejszającej podatek.

Przykład

Kowalski zarabia w 2017 r. 12.000 zł a jego żona nie zarobiła ani złotówki. Gdyby nie korzystali z łącznego opodatkowania, podatek Kowalskiego obniżony zostałby o kwotę 412,39 zł (kwota obliczona na podstawie wzoru dla dochodów wyższych niż 6600 zł a nieprzekraczających 11.000 zł).

W związku z tym, że wybiorą wspólne rozliczenie kwota ich dochodów dla celów ustalenia kwoty obniżającej podatek wyniesie 6000 zł. W efekcie oboje będą uprawnieni do rozliczenia kwoty wolnej i to nie w pierwotnej wartości 412,39, lecz po 1188 zł na każdą osobę. W efekcie ich dochód ulegnie obniżeniu o 2376 zł.

Piotr Szulczewski, PIT.pl