Pobierz e-pity 2019

Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku

Iwona Maczalska 21.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Rząd pracuje nad nowym projektem rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku. Zgodnie z najnowszymi prognozami ma ono wynieść co najmniej 1782 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku i latach ubiegłych

Wiadomo już, że kwota minimalnego wynagrodzenia w 2016 roku będzie musiała wzrosnąć. Konieczność podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia wynika wprost w z ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w myśl której w przypadku, gdy płaca minimalna stanowi mniej niż połowę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę jej wysokość wzrasta o inflację oraz 2/3 wskaźnika PKB.

Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku
Źródło: EastNews

Możemy się spodziewać, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wyniesie co najmniej 1782 zł brutto. Warto jednak pamiętać, że rzeczywistą wysokość podwyżki ustala rząd po konsultacjach z partnerami społecznymi. Ostateczna wysokość będzie znana jednak dopiero po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń

Projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia minimalnego na 2016 rok rząd ma obowiązek przedstawić najpóźniej do 15 czerwca.

Iwona Maczalska,
PIT.pl