Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Matki poszkodowane przez tarczę antykryzysową odzyskają utracone świadczenia

Ewelina Czechowicz 11.09.2020 12:27 (aktualizacja: )

Senat aktualnie pracuje nad zmianami przepisów ustawy, która doprowadziła  do obniżenia wysokości świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w tym zasiłków macierzyńskich. (druk 198)

Co zakłada projekt ustawy naprawczej?

Przygotowany projekt zmian w ustawie covidowej zakłada nowelizację przepisów polegającą na dodaniu unormowań, wedle których przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługującego osobie, której wymiar czasu pracy został obniżony przez tarczę antykryzysową, nie miałby zastosowania.

Dzięki poprawie przepisów podstawa wymiaru świadczenia będzie uwzględniała wynagrodzenie w wysokości ustalonej dla wymiaru czasu pracy obowiązującego przed jego obniżeniem.

Kogo obejmą znowelizowane przepisy?

Znowelizowane przepisy mają mieć zastosowanie  do świadczenia przysługującego osobie, której wymiar czasu pracy został obniżony przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy na podstawie art. 15g lub art. 15gb ustawy covidowej – w takim przypadku w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy podstawa wymiaru świadczenia podlegałaby z urzędu ponownemu ustaleniu za okres pobierania tego świadczenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Kiedy miałyby zacząć obowiązywać nowe przepisy?

Autorzy projektu chcą, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

[aktualizacja godz. 19:45]:Senat przegłosował ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 11 września głosowało 95 senatorów, za byli wszyscy głosujacy. Teraz przepisy trafią do Sejmu.

MacierzyństwoKoronawirus w PolsceNiski ZUSZUS