Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Masz problem z BDO w obsłudze kart przekazania odpadów?

Trwają prace nad rozwiązaniem zgłoszonych przypadków problemów u niektórych operatorów BDO w obsłudze kart przekazania odpadów i kart przekazania odpadów komunalnych. Administrator BDO pracuje nad rozwiązaniem ww. problemów.

<< Nowelizacja ustawy BDO - kiedy papierowa ewidencja zamiast elektronicznej i na jakich zasadach?

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 236a. Ustawy o odpadach w okresie do dnia 30 czerwca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie. Wzory wyżej wymienionych kart są dostępne w załącznikach do Ustawy.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

BDO