Lista OPP, które w 2018 roku otrzymały 1 proc. podatku z PIT

Katarzyna Sudaj

Ponad 14 mln podatników przekazało 761,3 mln zł w ramach 1 proc. swojego podatku wynikającego z rozliczenia rocznego PIT na rzecz OPP. MF opublikowało wykaz organizacji pożytku publicznego, które w 2018 otrzymały kwoty 1 proc. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2017 rok.

Ile pieniędzy z 1 proc. podatku z PIT trafiło do OPP w 2019 roku?

Do jakich OPP trafiły największe kwoty z 1 proc. podatku z PIT?

W podsumowaniu resortu finansów wyróżniło 30 organizacji, które otrzymały najwyższe kwoty:

Źródło: Departament Podatków Dochodowych MF 

Niekwestionowanym rekordzistą jest Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” z kwotą ponad 166 mln zł otrzymanych z 1 proc. podatku z PIT. To ponad 1/5 tego, co przekazali wszyscy podatnicy. Sprawdź, które organizacje pożytku publicznego były najczęściej wskazywane w deklaracji PIT w poprzednim sezonie, czyli w rozliczeniu za 2016 rok

 

Przypomnijmy, że uprawnionych było prawie 9 tys. OPP.

Lista OPP uprawnionych do 1% podatku w 2018 roku (za 2017 rok) 

101 organizacji otrzymało kwotę powyżej 1 mln zł z tytułu 1 proc. podatku zadeklarowanego w deklaracjach PIT.

<< Wyszukiwarka Organizacji Pożytku Publicznego >>

Popularność 1 proc. rośnie sukcesywnie od lat

Z roku na rok coraz większa liczba podatników decyduje się na wskazanie w swojej rocznej deklaracji podatkowej konkretniej organizacji pożytku publicznego, której chce przekazać 1 proc. swojego podatku.

Źródło: Departament Podatków Dochodowych MF 

W zeznaniu rocznym PIT za 2017 rok ponad pół miliona podatników więcej niż w roku poprzednimwybrało swoją OPP (14,131 mln w 2018 roku i 13,614 mln w 2017 roku). Dzięki nim prawie 100 mln zł więcej trafiło na konta uprawnionych OPP (wzrost z 662,2 mln zł do 761,3 mln zł).

W raporcie MF znajdziemy pełną listę organizacji pożytku publicznego, z wyszczególnieniem przekazanej im kwoty oraz ilości podatników, którzy wybrali dany podmiot.

1 procent dla OPPRozliczenie roczne