Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Likwidacja spółki prawa handlowego i konsekwencje dla wierzycieli

Redakcja PIT.pl 30.11.2022 07:15 (aktualizacja: )

Likwidacja spółki to jedna z form zakończenia działalności spółki prawa handlowego. Jakie ma konsekwencje likwidacja spółki dla wierzycieli? Jak odzyskać swoje wierzytelności? - wyjaśnia ekspert Mateusz Grosicki, partner w kancelarii Graś i Wspólnicy

Likwidacja spółki

„Likwidacja” jest to jedna z form zakończenia działalności spółki prawa handlowego. W art. 279 Kodeksu spółek handlowych wskazano trzymiesięczny termin od daty ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji do zgłaszania przez wierzycieli przysługujących im wierzytelności wobec spółki. Wobec tego, jeśli w ciągu 3 miesięcy od momentu obwieszczenia o otwarciu likwidacji, wierzyciele nie zgłoszą swoich żądań względem spółki, to niestety mogą już nigdy ich nie odzyskać.

Likwidacja spółki

Źródło: shutterstock

Jak odzyskać swoją wierzytelność od spółki w likwidacji?

Na szczęście wierzyciele spółki, którzy nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym terminie ani nie byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia swoich należności z majątku spółki jeszcze niepodzielonego.
Ponadto, likwidacja nie stanowi przeszkody do wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwko spółce, a także nie ulegają zawieszeniu postępowania wszczęte przed rozpoczęciem likwidacji. Jest to możliwość dla tych wierzycieli, którym przysługuje wobec spółki wierzytelność sporna. W toku likwidacji można wszcząć zarówno postępowanie o zapłatę jak i postępowanie egzekucyjne, natomiast ewentualna bezskuteczność egzekucji wobec spółki może otworzyć także drogę do dochodzenia roszczeń na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych od członków zarządu spółki lub jej likwidatora. Panuje pewne przekonanie, że jeśli zostanie otwarta likwidacja to spółkę szybko uda się wykreślić z Rejestru i nie będzie trzeba spłacać jej zobowiązań. Nic bardziej mylnego. Do wniosku o wykreślenie spółki likwidator dołącza swoje oświadczenie o braku toczących się postępować w stosunku do spółki. Brak takiego oświadczenia jest podstawą do odrzucenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.

Zabezpieczenie roszczenia wierzycieli 

Ponadto, w ramach „zabezpieczenia swojego roszczenia” wierzyciel może zgłosić się do udziału w postępowaniu o wykreślenie spółki z rejestru wraz z wnioskiem o zawieszenie tego postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o zapłatę. Wcześniejsze wykreślenie spółki utrudniłoby - a nawet praktycznie uniemożliwiło – dochodzenie roszczeń od członków zarządu na podstawie art. 299 KSH.

Podsumowując, należy pamiętać, że śledzenie obwieszczeń o otwarciu likwidacji spółek może mieć duży wpływ na uzyskanie zaspokojenia swojego roszczenia, a samo zgłoszenie wierzytelności wcale nie musi oznaczać jakiegokolwiek zaspokojenia takiego roszczenia, gdyż spółka w dniu otwierania likwidacji nie musi posiadać jakichkolwiek środków. Nie zamyka to jednak drogi do odzyskania swojej wierzytelności.

Autor: Mateusz Grosicki, partner w kancelarii Graś i Wspólnicy

Księgowość