Likwidacja górnego limitu składek ZUS. W 2018 roku więcej na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Katarzyna Sudaj 27.10.2017 09:00 (aktualizacja: )

MRPiPS chce zlikwidować ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która wynosi prawie 128 tys. zł. W efekcie 350 tys. osób zapłaci więcej do ZUS od stycznia 2018 roku. 

[aktualizacja 14.11.2018]:TK uznał przepisy za niezgodne z Konstytucją

 

Likwidacja progu ograniczeń dla składek ZUS. W 2018 zapłacimy więcej

Likwidacja progu ograniczeń dla składek ZUS. W 2018 zapłacimy więcej / YAY foto

Wczoraj opublikowano projekt o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 18 października 2017. Resort pracy chce, aby składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe była odprowadzana od całości przychodu, a nie jak obecnie, tylko do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli przychodu rocznego nieprzekraczającego 127.890 zł.  

Górny limit wymiaru składek ZUS tylko do 2017 roku

Do tej pory, co roku w Monitorze Polskim publikowano obwieszczenie MPiPS w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Takie ograniczenie powodowało, że osoby najlepiej zarabiające przestawały w pewnym momencie odprowadzać składki na swoją emeryturę lub rentę, aby w przyszłości ZUS nie musiał wypłacać im bardzo wysokich świadczeń. Miało to na celu spłaszczenie struktury wypłacanych emerytur, czyli te najwyższe nie miały tak drastycznie różnić się od tych najniższych. 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
OkresLimit roczny
2017127.890,00 zł
2016121.650,00 zł
2015118.770,00 zł
2014112.380,00 zł

Źródło: Opracowanie własne, PIT.pl

Teraz ministerstwo zmieniło zdanie i chce, aby ci najbogatsi „nie ograniczali swojego wkładu w życie wspólnoty” – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. Rząd odwołując się do poczucia solidarności wewnątrz wspólnoty, jaką jest naród, argumentuje – „W procesie redystrybucji dochodów osoby silniejsze, o wyższych dochodach, którym powiodło się w życiu wspierają osoby słabsze, narażone na wykluczenie społeczne, samotne, dotknięte przez los.”. 

Składki ZUS bez górnej granicy można zoptymalizować

Eksperci zwracają uwagę, że rząd liczy na 5,4 mld zł dodatkowych wpływów z tytułu wzrostu składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Rezerwy Demograficznej i kwoty składek odprowadzanych do otwartych funduszy emerytalnych.  

 [Aktualizacja]: 30 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

[Aktualizacja]: W piątek 24 listopada br. Sejm przyjął przepisy znoszące górny limit, powyżej którego dotychczas nie płaciło się składek emerytalnych i rentowych. Składki wszystkich płatników ZUS będą odprowadzane od pełnej podstawy w zależności od zarobków. W czwartek 7 grudnia Senat wniósł poprawkę do ustawy, w związku z którą zniesienie górnego limitu składek miałoby nastąpić dopiero od 1 stycznia 2019 roku.
Na posiedzeniu Sejmu w dniach 13-14 grudnia 2017 r. odbędzie się sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych znoszącej od 2019 roku limit rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe najlepiej zarabiających.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl

Limit 30-krotności