Pobierz e-pity 2020

Które zeznania PIT trzeba rozliczyć do końca stycznia?

30.01.2017 09:00 (aktualizacja: )

We wtorek 31 stycznia 2017 r. mija termin rozliczenia pierwszej grupy deklaracji podatkowych PIT za 2016 rok. To już jutro. Zostało więc dwa ostatnie dni.

Które zeznania PIT trzeba rozliczyć do końca stycznia?

Źródło: YAY foto

Termin jest ważny dla wszystkich podatników, którzy za rok 2016 rozliczają się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej oraz dla duchownych.

 

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

PIT w formie papierowej także do końca stycznia

31 stycznia 2017 r. mija także termin na sporządzenie deklaracji PIT-4R i PIT-8AR oraz informacji IFT-3/IFT-3R przez płatników podatku dochodowego. W przypadku tych wszystkich płatników, którzy pozostawali w 2016 r. płatnikami podatku dochodowegodla nie więcej niż 5 osób (poza przedsiębiorcami zajmującymi się usługowo prowadzeniem ksiąg rachunkowych) i którzy wybrali papierową formę składania deklaracji i informacji podatkowych, data 31 stycznia 2017 r. kończy również termin na składanie:

  • PIT-11 (23) - informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • PIT-8C (8) - informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
  • PIT-40 (22) - rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
  • IFT-3/IFT-3R (7) - informacji o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy.

Wybór formy elektronicznej pozwoli płatnikom jeszcze przez jeden miesiąc (do 28 lutego 2017 r.) dopełnić terminu wysyłki PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R.Płatnik PIT – terminy na dostarczenie do Urzędu Skarbowego deklaracji i informacji PIT

Płatnik PIT

PIT-11

PIT-4R

PIT-8AR

PIT-8C

PIT-40

IFT-1/IFT-1R

Wysyłka e-PIT

28 lutego
2017 r.

31 stycznia
2017 r.

31 stycznia
2017 r.

28 lutego
2017 r.

28 lutego
2017 r.

28 lutego
2017 r.

Wysyłka papierowa

31 stycznia
2017 r.

31 stycznia
2017 r.

31 stycznia
2017 r.

31 stycznia
2017 r.

31 stycznia
2017 r.

31 stycznia
2017 r.

/ks