Pobierz e-pity 2019

Korzystasz z ulgi na leki – rób zakupy nie częściej niż raz na dwa miesiące

Piotr Szulczewski 21.04.2015 10:00 (aktualizacja: )

Ulga na leki uprzywilejowuje osoby, które wydatków dokonują rzadko, lecz w dużych wartościach. W efekcie warto pomyśleć, by zakupy wykonywać nie częściej niż raz na dwa miesiące. Dzięki takiemu zabiegowi ulga może wzrosnąć nawet o 1100 zł.

Korzystasz z ulgi na leki – rób zakupy nie częściej niż raz na dwa miesiące

Źródło: Thinkstock.com

Ulga na leki przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Ulgę rozliczają wyłącznie podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi lub podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Ograniczenie ulgi do kwot powyżej 100 zł oznacza w praktyce, że w każdym miesiącu podatnik korzystający z ulgi od wydatku poniesionego na zakup lekarstw odejmuje po 100 zł. W przypadku chorób długotrwałych nawet 1200 zł wydatków nie zostanie zatem w żaden sposób odliczone od dochodu.

Przykład

Kowalski dokonuje zakupów lekarstw zgodnie z zaleceniami lekarza. Co miesiąc wydatek poniesiony zgodnie z zaleceniami lekarza, wynosi 90 zł. Podatnik nie skorzysta z ulgi podatkowej, gdyż nigdy kwota wydatku nie przekroczyła 100 zł.

Prawo do ulgi jest niezależne od tego, kiedy pacjent lekarstwa faktycznie zużyje. Ulgę dzieli się i rozlicza w miesiącach, w których wydatek został poniesiony. W efekcie, jeśli lekarz sporządzi receptę osobom długotrwale chorym, na więcej niż pojedynczą partię leków, korzystniejszym może się okazać ich zakup jednorazowo. A zatem nie warto dzielić zakupu na poszczególne miesiące korzystania. Warto natomiast podjąć decyzję o zakupie na przełomie miesiąca, a nie dopiero po jego zakończeniu.

Przykład

Kowalski otrzymuje 1.01.2015 r. receptę na leki na dwa miesiące. Każda partia leków to wydatek 90 zł. Kowalski kupuje je 2.01. oraz 2.02. Nie skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej ani w styczniu, ani w lutym. Jeżeli zakupu dokona 2.01 i 30.01, czyli na początku i na koniec tego samego miesiąca – to wydatek w styczniu wyniesie 180 zł, a zatem prawo do ulgi wyniesie 80 zł (180 zł – 100 zł).

Kowalski, ze względu na stwierdzoną długotrwałą niepełnosprawność otrzymuje lekarstwa, których wartość miesięcznie wynosi 100 zł, a których przyjmowanie będzie konieczne przez wiele lat. Lekarz może wypisywać recepty co miesiąc, jednak pozwolił Kowalskiemu na ich zakup w całości w miesiącu styczniu (wypisał receptę na cały rok). Gdyby lekarz sukcesywnie wypisywał recepty, to Kowalski nie mógłby skorzystać z ulgi. W efekcie zrealizowania recept w styczniu i zakupu za 1200 zł od razu w styczniu, podatnik zyskuje dodatkowe 1100 zł ulgi (1200 zł – 100 zł).   

Dla wykorzystania ulgi potrzebne zalecenie specjalisty

Odliczenie od dochodu kwot wydatków poniesionych na leki możliwe jest wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Oznacza to, że podatnik powinien posiadać dokumentację medyczną z zaleceniami lekarza specjalisty nie tylko o rodzaju niepełnosprawności czy schorzenia, ale również o zalecanych lekarstwach. Choć nie muszą to być leki dostępne wyłącznie na receptę, to zakup związany musi być z celem rehabilitacyjnym lub z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych (przykładowo zakup Wapna u osoby z chorobą kostną).

Piotr Szulczewski, PIT.pl