Korekta zeznania złożona zamiast deklaracji podatkowej

Piotr Szulczewski 23.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Zdarzyć się może, że podatnik zamiast zakreślić pozycję „złożenie zeznania” w deklaracji podatkowej wypełni pozycję, która powoduje, że jego deklaracja będzie traktowana jako korekta zeznania podatkowego. Sytuacja ta ma miejsce szczególnie często w przypadku deklaracji składanych elektronicznie. W takim przypadku deklaracja powinna być złożona ponownie.

Korekta zeznania złożona zamiast deklaracji podatkowej

Źródło: FORUM

Podatnik każdą z rocznych deklaracji podatkowych może przekazać do organu skarbowego jako złożenie lub jakokorektę złożonej już deklaracji. Oświadczenie z jego strony zamieszczane jest w treści deklaracji podatkowej – jedną z pierwszych pozycji każdej z nich jest oznaczenie charakteru rozliczenia – jednego z dwóch kwadratów, z których należy wybrać jeden.

Korekta deklaracji wywoła skutek wyłącznie w przypadku, gdy wcześniej złożona będzie deklaracja roczna. Nie można zatem złożyć korekty deklaracji, która wcześniej nie została złożona. Odpowiednio po złożeniu deklaracji korygującej zamiast deklaracji rocznej – nie należy składać korekty wcześniejszego pisma, lecz przekazać trzeba deklarację roczną.

Złożeniekorekty deklaracji nie wymaga obecnie składania wraz z nią pisemnej przyczyny jej wniesienia – druku ORD-ZU. W efekcie łatwiejsze wydaje się popełnienie błędu przy wyborze celu składania deklaracji, szczególnie gdy składana jest ona elektronicznie, gdy podatnik łatwo może przeoczyć, które z pól zaznaczył.

Sama deklaracja korygująca nie pozwoli na dopełnienie obowiązku rozliczenia podatnika

Deklaracji korygującej złożonej w miejsce właściwej deklaracji podatkowej nie można uznać za spełnienie nałożonego na podatnika obowiązku rozliczenia uzyskanych przychodów. W efekcie podatnik, który popełnił błąd i zaznaczył niewłaściwy cel złożenia deklaracji podatkowej, a jednocześnie do upływu terminu rocznego rozliczenia nie złożył właściwej deklaracji, naraża się na sankcję z tytułu nieterminowego rozliczenia podatku. Jeżeli natomiast deklarację te przekaże jeszcze przed upływem terminu należy uznać, że naprawi on swój błąd, a wcześniejszy druk korygujący nie wywoła skutku prawnego – a w szczególności nie będzie on postrzegany jako rozliczenie roczne lub jako korekta złożonej później – deklaracji podatkowej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl