Korekta PIT za 2016 rok z niższymi odsetkami tylko do 2 listopada

31.10.2017 10:00 (aktualizacja: )

Podatnicy, którzy bez wezwania urzędu skarbowego, złożą korektę rozliczenia PIT za 2016 rok i uregulują zaległy podatek, zapłacą tylko połowę odsetek za zwłokę. Zostały zaledwie dwa dni. Później odsetki będę liczone według podwójnej stawki.

Korekta PIT za 2016 rok z niższymi odsetkami tylko do 2 listopada
Korekta PIT za 2016 rok z niższymi odsetkami / FORUM

Odsetki podatkowe na nowych zasadach

1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady naliczania wysokości odsetek podatkowych. Oprócz stawki podstawowej, która obecnie wynosi 8 proc., wprowadzono stawkę obniżoną równą połowie stawki podstawowej, czyli 4 proc. oraz stawkę podwyższoną, która jest 1,5-raza większa od stawki podstawowej, czyli wynosi 12 proc. (dotyczy tylko VAT i akcyzy).

Zgodnie z nowymi przepisami (art. 56a Ordynacji podatkowej), podatnik, który z własnej inicjatywy skoryguje błędy w swojej deklaracji PIT i w terminie sześciu miesięcy złoży tzw. autokorektę oraz zapłaci zaległy podatek z odsetkami w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, może liczyć na preferencyjną obniżoną stawkę odsetek podatkowych. Zapłaci więc tylko połowę odsetek, czyli liczonych według stawki 4 proc. a nie normalnej stawki 8 proc. Autokorekta zeznania podatkowego to korekta dokonana z własnej inicjatywy podatnika, bez uprzedniego wezwania ze strony skarbówki do poprawienia rozliczenia lub bez zawiadomienia o wszczęciu kontroli.

Aby skorzystać z tej możliwości, korektę PIT za 2016 rok podatnik musi wysłać do urzędu skarbowego najpóźniej w czwartek 2 listopada. Chodzi tu dokładnie o deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, które były rozliczane do 2 maja 2017 r. (pozostałe PIT-y jak PIT-16A, PIT-28 były składane wcześniej, więc półroczny okres możliwości obniżenia odsetek już minął). Następnie musi zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami w terminie 7 dni od złożenia korekty, czyli najpóźniej 9 listopada.

Katarzyna Suda, PIT.pl