Konsultacje podatkowe – formularz interaktywny informacji o cenach transferowych TPR-C

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje podatkowe formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych.

Projekt formularza opracowano w oparciu o schemat (strukturę logiczną) dokumentu elektronicznego, sporządzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2487).

Termin i sposób zgłaszania opinii

Ewentualne uwagi odnośnie do poprawności merytorycznej i logicznej formularza należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2019 r. w formie elektronicznej na adres: [email protected].

Prosimy o przesyłanie plików w wersji edytowalnej.

Materiały

Źródło: MF

Ceny transferoweCIT