Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wyższe odsetki od składek ZUS i zaległości podatkowych

Iwona Maczalska 07.07.2022 15:54 (aktualizacja: )

Rada Polityki Pieniężnej NBP zadecydowała o kolejnej podwyżce stóp procentowych. W konsekwencji wzrosną odsetki podatkowe, ustawowe i maksymalne. To jednak nie wszystko. Za sprawą decyzji NBP wzrosną również odsetki od zaległych składek ZUS. Ile wyniosą? Wyliczamy ...

» NBP znów podnosi stopy procentowe. Odsetki podatkowe idą w górę [czerwiec 2022]

Konsekwencją decyzji Rady Polityki Pieniężnej z 7 lipca 2022 roku jest kolejny wzrost odsetek podatkowych, maksymalnych i ustawowych. Ile wyniosą?

Stopy procentowe w górę
Źródło: shutterstock

W dniu dzisiejszym Rada PP podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 6,50%. Jednocześnie ustalono następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 7,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 6,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 6,55% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,60% w skali rocznej.

Odsetki podatkowe - kolejna podwyżka

Podstawowe odsetki od zaległości podatkowych stosuje się na podstawie art. 56 Ordynacji podatkowej.

Odsetki od zobowiązań podatkowych
OdsetkiOdsetki obniżone 50%Odsetki podwyższone 150%Obowiązują od
 16,0 %8,0 % 24,0 % 08.07.2022
15,0 %7,5 %22,5 %09.06.2022
13,5 %6,75 %20,25 %06.05.2022
12 %6 %18 %07.04.2022
10 %5 %15 %09.03.2022
8,5 %4,25 %12,75 %09.02.2022
8,0 %4,0 %12,0 %01.01.2016

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

» Kiedy stosuje się obniżone odsetki podatkowe?

Odsetki ustawowe też w górę

Odsetki ustawowe stanowią najpowszechniejszą formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki ich ustanowieniu strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie - być może częściowe, ale bez kosztownych procedur dowodowych.

O ile wzrosną raty kredytów?

Odsetki ustawowe
Standardowe (kapitałowe)Za opóźnienieObowiązuje od
 10,0% rocznie 12,0 % rocznie08.07.2022
9,5% rocznie11,5% rocznie09.06.2022
8,75% rocznie10,75% rocznie06.05.2022
8% rocznie10% rocznie07.04.2022
7% rocznie9% rocznie09.03.2022
6,25% rocznie8,25% rocznie09.02.2022
5,75% rocznie7,75% rocznie05.01.2022
5,25% rocznie7,25% rocznie09.12.2021

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

 

Wzrost odsetek maksymalnych = wzrost odsetek ustawowych

Podczas, gdy rosną odsetki ustawowe (kapitałowe i za opóźnienie) to naturalną konsekwencją jest podwyżka odsetek maksymalnych, które są dwukrotnością tych pierwszych.

Odsetki maksymalne
Stawka kapitałowaStawka za opóźnienieObowiązuje od
20,0% rocznie24% rocznie08.07.2022
19% rocznie23% rocznie09.06.2022
17,5% rocznie21,5% rocznie06.05.2022
16% rocznie20% rocznie07.04.2022
14% rocznie18% rocznie09.03.2022
12,5% rocznie16,5% rocznie09.02.2022
11,5% rocznie15,5% rocznie05.01.2022
10,5% rocznie14,5% rocznie09.12.2021

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Obowiązuje ograniczenie w ustalaniu umownych odsetek od sumy pieniężnej. Dotyczy to zarówno odsetek związanych z zaciągniętym zobowiązaniem, jak i odsetek za zwłokę. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

 

Odsetki od zaległych składek ZUS (odsetki ZUS)

Odsetki od zaległych składek ZUS nalicza się na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W myśl brzmienia artykułu - od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa z wyłączeniem art. 56a. Oznacza to, że również stawka odsetek od zaległości składkowych ulegnie podwyżce i wyniesie od 8 lipca 2022 r. 16% w skali roku (tyle samo co odsetki podatkowe).

 

Ale uwaga! W myśl ust. 1a wspomnianego art. 23 odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2022 roku graniczną kwotą dla naliczania odsetek ZUS jest kwota 30,10 zł (3010 zł minimalnego wynagrodzenia × 1%). 

Więcej na ten temat w artykule ,,Zmiany w naliczaniu odsetek za nieterminowe opłacenie składek do ZUS - stan prawny od 18.09.2021 r.".

OdsetkiPodatki 2022