Kiedy wypłata tzw. czternastek? Minister Rodziny odpowiada

Iwona Maczalska

Emeryci i renciści czekają na obiecaną przez rząd czternastą emeryturę. Kiedy mogą spodziewać się jej wypłaty? Jaka będzie jej wysokość? Odpowiedzi udzieliła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

We wtorek 17 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wypłacie czternastych emerytur. Kiedy trafią na konta emerytów i rencistów?

Kiedy wypłata czternastki

Źródło: shutterstock

Czternastki już pod koniec wakacji

Jak zdradziła minister Maląg. Wypłata tzw. czternastek odbędzie się już w sierpniu. ,,Ci, którzy pobierają świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł – otrzymają czternastkę w pełnej wysokości. To 1338,44 zł, czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura” – wyjaśniła minister.

Czternasta emerytura przy świadczeniu powyżej 2900 zł

Osoby pobierające świadczenie w kwocie przekraczającej 2900 zł nie muszą się martwić. W ich przypadku zastosowanie będzie miała tzw. zasada złotówki za złotówkę. Oznacza ona, że samo przekroczenie progu 2900 zł nie pozbawi prawa do świadczenia. Nastąpi jednak proporcjonalne jej obniżenie.

Emerytury