Kalkulator Niskie Podatki: oblicz wynagrodzenie netto przy dwóch umowach o pracę

Redakcja PIT.pl

Od 15 lipca można korzystać z nowych funkcjonalności kalkulatora wynagrodzeń MF. Podatnicy mogą obliczyć wynagrodzenia netto dla współwystępowania dwóch umów o pracę. W kolejnych tygodniach będą wchodzić nowe funkcjonalności pozwalające precyzyjnie wyliczyć łączne skutki zmian przeprowadzonych w 2022 roku kolejnym grupom podatników.

» MF przygotowało kalkulator wynagrodzeń Polskiego Ładu. Oblicz swoją pensję od 1 lipca

Ministerstwo Finansów udostępniło specjalny kalkulator wynagrodzeń, który pomoże podatnikom wyliczyć łączne skutki zmian przeprowadzonych w 2022 r. Kalkulator wynagrodzeń MF pozwala porównać wynagrodzenia na rękę w oparciu o przepisy obowiązujące w 2021 roku oraz łącznie po reformach wprowadzonych w 2022 roku. Udostępnianie kalkulatora zostało rozłożone na pięć faz w których będą dodawane nowe funkcjonalności.

Kalkulator Niskie Podatki

Źródło: shutterstock

Dotychczas kalkulator pozwalał obliczyć wynagrodzenie na rękę dla osób zatrudnionych na umowach o pracę oraz umowach zlecenia w ujęciu miesięcznym oraz uwzględniając rozliczenie roczne. Nowa funkcjonalność wprowadzona w ramach II fazy wdrożenia pozwala liczyć wynagrodzenia netto dla współwystępowania dwóch umów o pracę.

W kolejnych fazach dołączone zostaną funkcjonalności pozwalające m. in. wyliczyć wynagrodzenia netto dla współwystępowania umów o pracę i umów zlecenia, wysokość emerytur oraz rent netto, uwzględnią także przypadki współwystępowania umów (o pracę, zlecenia) z emeryturą/rentą. Kolejne funkcjonalności umożliwią uwzględnienie wspólnego rozliczenia rocznego z małżonkiem. Wprowadzone zostaną także rozwiązania dla przedsiębiorców.

Przypominamy, że kalkulatory mają wyłącznie charakter poglądowy, dlatego nie mogą stanowić podstawy do rzeczywistego wyliczania wynagrodzeń i świadczeń społecznych. Rzeczywista sytuacja podatników może odbiegać od przyjętych założeń, a każdą rozbieżność należy analizować indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że kalkulatory wynagrodzeń uwzględniają:

 • umowę o pracę świadczoną przez cały rok,
 • umowę zlecenia świadczoną przez cały rok,
 • dwie umowy o pracę świadczone przez cały rok,
 • limit 30-krotności przy wyliczaniu składek społecznych,
 • wspólne limity ulg zwalniających część przychodu z opodatkowania oraz kosztów autorskich,
 • mechanizm zmniejszenia składki zdrowotnej do zaliczki,
 • rozliczenie roczne indywidualne oraz z dzieckiem,
 • ulgi na dziecko.

Kalkulatory wynagrodzeń nie uwzględniają jednak m.in.:

 • świadczeń emerytalnych lub rentowych,
 • wynagrodzeń mundurowych,
 • zasiłku chorobowego,
 • zasiłku macierzyńskiego,
 • dodatków do wynagrodzeń niepodlegających oskładkowaniu lub opodatkowaniu,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od umów zlecenia poniżej 200 zł,
 • kosztów autorskich naliczanych tylko od części przychodu z umowy o pracę,
 • jednoczesnego korzystania na zaliczkach z kosztów autorskich oraz ulg zwalniających część przychodu z opodatkowania,
 • innych ulg i zwolnień niż wymienione wcześniej.

Kalkulator wynagrodzeń został udostępniony pod adresem: https://niskiepodatki-kalkulator.mf.gov.pl/

Źródło: MF

Polski ŁadPodatek PITKwota wolna od podatku