Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Od 2020 r. dodatek stażowy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia

25.07.2019 10:12 (aktualizacja: )

Ustawa zakłada, że dodatek za staż pracy zostaje wyłączony z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika, porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do tej pory wyłączone były dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe czy emerytalne. Rok 2019 ma być ostatnim, w którym dodatek stażowy jest wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

– W sytuacji, gdy dodatek stażowy jest wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie pełni swojej roli tj. nie jest formą docenienia długoletniego pracownika i jego doświadczenia zawodowego. Taki stan prawny dopuszcza sytuacje, gdy np. pracownik samorządowy z 20-letnim stażem zarabia minimalną krajową, podobnie jak inny pracownik tuż po szkole. Nie może tak być – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Wprowadzenie definicji „dodatku za staż pracy” pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych związanych z nazewnictwem. Zgodnie z nowymi przepisami z minimalnego wynagrodzenia za pracę wyłączone zostaną dodatki przysługujące pracownikom z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia,   bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę (np. dodatek za wieloletnią pracę przysługujący samorządowcom, dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej w przypadku członków korpusu służby cywilnej, dodatek za wysługę lat dla nauczycieli czy dodatek za staż pracy dla pracowników uczelni publicznych).

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. (z wyjątkiem przepisów przejściowych, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r.).

[aktualizacja 05.08.2019 r.]: Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

» Prezydent podpisał ustawę wyłączającą dodatek stażowy ze składników płacy minimalnej

Źródło: www.mpips.gov.pl

Płaca minimalna