Jaką kwotę składek ZUS odliczysz w 2021 roku za rok 2020?

Katarzyna Sudaj

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują wyższe niż rok wcześniej kwoty składek ZUS na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Wyższe składki oznaczają wyższe kwoty odliczeń ZUS.

Jaką kwotę składek ZUS odliczysz w 2021 roku za rok 2020?
Źródło: shutterstock.com

Na początku lutego 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący własne firmy po raz pierwszy zapłacili wyższe składki ZUS za styczeń 2021 roku. Wyższe składki to automatycznie wyższe kwoty odliczeń z tytułu zapłaconych składek. W 2021 roku przedstawiają się one następująco:

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu**Odliczenie składek zdrowotnych od podatku
z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
cały 2021 11.974,37 zł 11.047,12 zł 3928,60 zł
01-12/2021998,37 zł11.974,37 zł921,06 zł11.047,12 zł328,78 zł3928,60 zł
01-11/2021998,37 zł10.976,00 zł921,06 zł10,126,06 zł328,78 zł3599,82 zł
01-10/2021998,37 zł9977,63 zł921,06 zł9205,00 zł328,78 zł3271,04 zł
01-09/2021998,37 zł8979,26 zł921,06 zł8283,94 zł328,78 zł2942,26 zł
01-08/2021998,37 zł7980,89 zł921,06 zł7362,88 zł328,78 zł2613,48 zł
01-07/2021998,37 zł6982,52 zł921,06 zł6441,82 zł328,78 zł2284,70 zł
01-06/2021998,37 zł5984,15 zł921,06 zł5520,76 zł328,78 zł1955,92 zł
01-05/2021998,37 zł4985,78 zł921,06 zł4599,70 zł328,78 zł1627,14 zł
01-04/2021998,37 zł3987,41 zł921,06 zł3678,64 zł328,78 zł1298,36 zł
01-03/2021998,37 zł2989,04 zł921,06 zł2757,58 zł328,78 zł969,58 zł
01-02/2021998,37 zł1990,67 zł921,06 zł1836,52 zł328,78 zł640,80 zł
01/2021992,30 zł992,30 zł915,46 zł915,46 zł312,02 zł312,02 zł
cały 2020 11.819,90 zł 10.904,61 zł 3.726,94 zł

Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

** suma składek dotyczy składki wypadkowej podstawowej (obecnie wynosi ona 1,67%)

Jak to liczymy? W styczniu 2021 odliczamy składkę za grudzień 2020 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2021 r. (płatne do 10.02). 

Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

ZUS