Jak wnioskować o zwolnienie z obowiązku naliczania ZUS od umów cywilnoprawnych - instrukcja ZUS

Iwona Maczalska

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, w ramach Tarczy 6.0 mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od tych umów. W jaki sposób wnioskować o to zwolnienie? Na co zwrócić szczególną uwagę? Zapoznaj się z instrukcją ZUS.

Przepisy Tarczy 6.0 umożliwiły osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych tj. umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług, funkcjonujących w ramach szeroko pojętego sektora kultury, skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku obliczania i potrącania składek od dochodu zleceniobiorcy. W jaki sposób ubiegać się o zwolnienie? ZUS wyjaśnia.

 Zwolnienie z obowiązku naliczania składek - wniosek RZN

Źródło: shutterstock

Wnioskowanie o zwolnienie z naliczania składek ZUS – instrukcja Zakładu

Osoby zainteresowane zwolnieniem z obowiązku opłacania ZUS zobowiązane są złożyć właściwy wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Służy do tego wniosek RZN. Wniosek ten można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Jak krok po kroku złożyć w ZUS wniosek RZN wskazuje poniższy film instruktażowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Źródło: ZUS.pl

Wniosek RZN - na co zwrócić szczególną uwagę

Zanim złożymy wniosek RZN należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Wniosek RZN, choć udostępniony na stronie ZUS.pl 30 grudnia można składać nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku. Dotyczy on bowiem umów zawartych od tej daty. Wniosek RZN należy składać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia, jeżeli bowiem nie zostanie dotrzymany ten termin – Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie rozpatrzy pozytywnie wniosku. Wniosek RZN dotyczy składek należnych za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r.

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,, Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje:

  • z wykonywania każdej umowy zlecenia, jeśli są spełnione wymienione warunki,
  • za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia, w którym umowa była wykonywana co najmniej 1 dzień,
  • dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek (nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)”.

Więcej na temat możliwości ubiegania się o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych pisaliśmy tutaj.

ZUS