Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jak odzyskać hasło w systemie BDO?

16.01.2020 08:42 (aktualizacja: )

W związku z licznymi pytaniami w sprawie haseł do powiązania konta użytkownika głównego z podmiotem w BDO  informuje się, że zmianę hasła dokonuje Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Pracownicy Ministerstwa Klimatu oraz Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, w tym infolinia BDO nie mają możliwości zmiany haseł. Wyłącznie Urząd Marszałkowski ma możliwość wygenerowania nowego hasła do BDO.

Dodatkowo hasła nadane przez Urząd Marszałkowski lub zmienione przez użytkowników nie tracą ważności po 30 dniach od nadania hasła, podmiot nadal może z niego korzystać.

Zwracamy również uwagę o poprawnym wpisywaniu liter w haśle, szczególnie w przypadku:

  • Małej litery „L” oraz wielkiej litery „i”  (l lub I)
  • zera i wielkiej litery „O” (0 lub O)

W takim przypadku sugerujemy skopiowanie hasła do edytora tekstów i zmianę czcionki, na taką która różnicuje ww. litery i cyfry.

Użytkownicy podrzędni w przypadku chęci odzyskania hasła mogą skorzystać z funkcji „Nie pamiętam hasła”.

Źródło: BDO

BDO