Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Jak długo czekać na PIT-11 od pracodawcy?

Piotr Szulczewski 02.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Na pytanie, kiedy należy otrzymać PIT-11, pracownik powinien udzielić odpowiedzi – jak najszybciej. Bo im szybciej wypełni on swoją deklarację, tym szybciej uzyska zwrot nadpłaconego podatku. Niestety, pracodawca ma pełne prawo, by informację PIT-11 przesłać dopiero z końcem lutego 2016 r.

Jak długo czekać na PIT-11 od pracodawcy?

Źródło: YAY foto

Organ skarbowy ma 3 miesiące, licząc od dnia złożenia deklaracji podatkowej, na zwrot nadpłaconego podatku. Oznacza to, że im szybciej podatnik rozliczy się z podatku, tym szybciej może liczyć na zwrot podatku z urzędu skarbowego. Zarówno pracodawca, jak i organ podatkowy, posiadają dowolność co do tego, czy swój obowiązek (odpowiednio – wystawienia PIT-11 i zwrotu podatku) spełnią już na początku terminu, czy też z jego końcem, nawet ostatniego dnia.

Pracownik nie może zmusić pracodawcę, by ten przyspieszył realizację funkcji płatnika. Zarówno, w przypadku, gdy ten ostatni przekazuje PIT-11 elektronicznie, jak i na papierze, termin ostateczny mija 29 lutego 2016 r. Przyspieszony termin wystawienia PIT-11 może dotyczyć jedynie pracownika, który opuszcza terytorium kraju.

Deklaracja podatkowa przed PIT-11

Podatnik może nie czekać na pracodawcę i wypełnić deklarację PIT na podstawie danych zebranych samodzielnie. Co do zasady dane te wynikać np. z sumowania kwot wynagrodzeń, które podatnik posiada na comiesięcznych raportach kwot wynagrodzeń od pracodawcy. Pracownik może również przyjąć w deklaracji PIT dane szacunkowe licząc się od razu z obowiązkiem korekty składanej deklaracji.

 

Przepisy prawa nie zabraniają pracownikowi, by składał deklarację roczną PIT dopiero, gdy płatnik spełni swoje obowiązki. A zatem podatnik może złożyć swój PIT np. w lutym nie czekając na swój PIT-11. Przyjmując, że pracownik wypełni swój PIT prawidłowo, szybsze złożenie deklaracji rocznej wpłynie na przyspieszenie również terminu zwrotu podatku.

W przypadku natomiast, gdy rozliczenie będzie musiało być skorygowane, podatnik musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu niesłusznie pobranej z urzędu kwoty nadpłaconego podatku wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę. Zaległością podatkową jest bowiem również niesłusznie pobrany z urzędu zwrot podatku.

Brak PIT-11 po zakończeniu lutego

Może zdarzyć się również, że PIT-11 nie dotrze do podatnika w terminie przewidzianym przepisami prawa. W takim przypadku, po sprawdzeniu, czy płatnik wysłał informację o przychodach i pobranych zaliczkach, podatnik powinien albo wystąpić o ponowienie wysyłki albo wypełnić deklarację roczną na podstawie danych szacunkowych, wskazując w uwagach do deklaracji rocznej, że ewentualne błędy mogą wynikać z braku PIT-11, nieprzekazanego mu przez pracodawcę.

Piotr Szulczewski, PIT.pl