I rata odpisu na ZFŚS do 31 maja

Iwona Maczalska

Tylko do końca miesiąca pracodawcy, który utworzyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku mają czas na przekazanie pierwszej raty odpisów w wysokości 75%. Sprawdź wysokość odpisów obowiązujących w 2018 roku.

 

<< Świadczenie urlopowe >>

 

Pracodawcy, którzy mieli obowiązek bądź też dobrowolnie utworzyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zobowiązani są w terminie do 31 maja przekazać pierwszą – podstawową ratę w wysokości co najmniej 75% równowartości odpisów odprowadzonych na fundusz na:

  • jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach,
  • jednego pracownika młodocianego,
  • pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach.

 

Pozostałą kwotę w wysokości 25%, jeżeli na konto ZFŚS wpłynęło wyłącznie 75% odpisu, a nie więcej należy przekazać do końca września.

 

<< Działalność socjalna a ZFŚS >>

 

Kiedy utworzenie ZFŚS jest obowiązkowe?

Grupy pracodawców zobowiązane do utworzenia ZFŚS wskazują przepisy ustawy z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2016 poz. 800). Zgodnie z nimi fundusz tworzą pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia zatrudniali co najmniej 50 pracowników. Grupa ta ma jednak możliwość odstąpienia od utworzenia funduszu. Możliwości takiej nie mają jednak pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, którzy zobowiązani są do utworzenia funduszu. W powyższym przypadku obowiązek utworzenia ZFŚS występuje bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

 

Odpisy na ZFŚS obowiązujące w 2018 roku

Wysokość odpisów ZFŚS podstawowych jak i fakultatywnych obowiązujących w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Odpis na ZFŚS (obligatoryjny)
1185,66 złNa jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
1580,89 złNa jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
158,09 złNa jednego młodocianego pracownikaI rok nauki (odpis 5%)
189,71 złII rok nauki (odpis 6%)
221,32 złIII rok nauki (odpis 7%)

 

Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
197,61 złNa każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
197,61 złNa każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
237,13 złNa każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)