Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Fryzjerzy i kosmetyczki w nowym reżimie sanitarnym

Gazeta Podatkowa

"Nowa normalność", tak Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym określają zasady funkcjonowania salonów fryzjerskich i kosmetycznych od 18 maja br. Zakłady te mogą już świadczyć swoje usługi pod warunkiem zapewnienia, aby w lokalu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługiwani klienci oraz obsługa. Nowy reżim sanitarny nakłada na właścicieli takich salonów lub osoby nimi zarządzające szereg nowych obowiązków sanitarno-higienicznych.

Zasady funkcjonowania salonów fryzjerskich i kosmetycznych określają Wytyczne dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie pandemii SARS-CoV-2 przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz przedstawicielami branż i ekspertami. Celem procedur, o których wdrożenie muszą zadbać właściciele salonów, jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów salonu fryzjerskiego oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia.

Przyjmowanie klientów

Przyjmowanie klientów w salonach kosmetycznych i fryzjerskich może następować wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą internetu lub telefonu. Poczekalnie są wyłączone z użytku, co ma zapobiec gromadzeniu się klientów w jednym miejscu. W dniu poprzedzającym planowaną wizytę personel salonu powinien skontaktować się z klientem w celu potwierdzenia wizyty. Jednocześnie należy poinformować klienta, iż nie może przyjść na umówioną wizytę, jeśli występują u niego objawy choroby zakaźnej, jest w trakcie odbywania izolacji lub kwarantanny, zamieszkuje z osobą, która jest poddana takiej procedurze bądź w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji. Klient jest zobowiązany przyjść do salonu w maseczce oraz powinien mieć ze sobą rękawiczki jednorazowe. Jeśli nie będzie miał maseczki lub rękawic, wówczas salon powinien mu je zapewnić (odpłatnie lub nieodpłatnie). Przed wejściem do salonu powinien umyć lub zdezynfekować ręce. W salonie należy zachować bezpieczną odległość - minimum 2 m odległości pomiędzy stanowiskami dla klientów. W przypadku braku możliwości zapewnienia takiej odległości zaleca się zainstalowanie ekranów ochronnych (przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami. Przepierzenia powinny być wykonane z materiału nieprzepuszczającego powietrza, np. plexi.

Zalecenia dla pracowników

Zarówno salony fryzjerskie, jak i kosmetyczne powinny pracować w trybie zmian. Pracownicy salonu muszą nosić rękawiczki, jeśli rodzaj wykonywanej usługi na to pozwala oraz zasłaniać usta i nos, a jeśli zabieg tego wymaga, nosić gogle lub przyłbice. Zaleca się, aby odzież robocza była prana codziennie i przechowywana w czystym, zamkniętym miejscu. Po zakończeniu wykonywania usługi po każdym kliencie należy sprzątnąć i zdezynfekować powierzchnie dotykowe na stanowisku, na którym przebywał klient, narzędzia, urządzenia, a także inne powierzchnie, których mógł dotykać (klamki, poręcze, włączniki, uchwyty, oparcia krzeseł itp.) oraz przewietrzyć pomieszczenie. Między zakończeniem usługi a przyjęciem następnego klienta musi minąć tyle czasu, aby można było dokonać skutecznej dezynfekcji. Sprzątanie całego salonu, mycie wodą z detergentem lub dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni powinny odbywać się co najmniej 2 razy na zmianę.


Obowiązkowa zasada to 1 fryzjer z zestawem czystych narzędzi dla 1 klienta (grzebienie, nożyczki, spinki, szczotki itd.).

Gabinety kosmetyczne

Wytyczne odnoszące się do gabinetów kosmetycznych, gabinetów świadczących usługi o charakterze estetycznym, gabinetów podologicznych oraz manicure, pedicure i stylizacji paznokci są zasadniczo takie same jak w przypadku salonów fryzjerskich. Jeśli chodzi o organizację stanowisk pracy, to zalecana odległość powinna wynosić 2 m. Gdy nie ma możliwości zapewnienia takiego oddalenia, wówczas rekomenduje się zainstalowanie ekranów ochronnych (przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami. Dodatkowe przepierzenia można zastosować na stanowiskach manicure, w celu oddzielenia personelu od klienta. Przepierzenie powinno umożliwić przełożenie dłoni.

W gabinecie może przebywać tylko tylu klientów, ile jest stanowisk do ich obsługi. Stąd obsługa salonu powinna zapewnić takie rozłożenie w czasie zaplanowanych wizyt, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w gabinecie w tym samym czasie. W widocznym miejscu przed wejściem do salonu powinna znaleźć się informacja o maksymalnej liczbie klientów, mogących jednocześnie przebywać w gabinecie oraz o przyjętych środkach ochrony i procedurach, tak, aby klient mógł się z nimi zapoznać przed wejściem do gabinetu. Takie informacje należy również zamieścić na internetowej stronie gabinetu, a także w mediach społecznościowych. Załoga salonu powinna mieć tak zorganizowany tryb pracy, aby nie dochodziło do mieszania się pracowników, najlepiej poprzez wprowadzenie systemu zmianowego i rotacyjnego. Możliwa jest praca tego samego zespołu przez cały dzień.

Obecnie warto ograniczyć wystrój gabinetu do minimum, tak, by jak najszybciej i jak najłatwiej przeprowadzać jego dezynfekcję. Nieklimatyzowane pomieszczenia powinny być wietrzone. Zaleca się rezygnację z serwowania napojów. Dodatkowo warto usunąć testery, a przybory, narzędzia, akcesoria wielokrotnego użytku zastąpić przyborami jednorazowymi, z wyłączeniem narzędzi, które mogą być poddane sterylizacji.

Pomiar temperatury według zaleceń GIS

GIS wraz z MR zaleca dokonywać pomiaru i rejestrować temperaturę ciała pracowników za pomocą termometru bezdotykowego przed rozpoczęciem pracy, po uzyskaniu wcześniejszej zgody pracowników.

Możliwe jest rozważenie, za zgodą pracowników, prowadzenia codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu, w szczególności o braku występowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.


autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 2020-05-25

Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Koronawirus w Polsce