Fiskus wyda zaświadczenia bez opłaty skarbowej [projekt]

Ewelina Czechowicz

W Sejmie procedowany jest projekt ustawy, który ma dać możliwość automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez KAS. Dzięki wprowadzanym zmianą podatnicy mają zyskać możliwość wnioskowania o zaświadczenia, od których nie będzie pobierana opłata skarbowa. Kto i kiedy otrzyma zaświadczenie bez opłaty skarbowej?

Automatyzacja w US

 „Wprowadzany projekt pozwala na automatyzację spraw obsługiwanych przez KAS. Narzędziem informatycznym służącym do kontaktu z organami skarbowymi będzie system e-Urząd Skarbowy” – powiedziała w czwartek w Sejmie wiceminister finansów i zastępczyni szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa.

Zaświadczenia z US bez opłaty skarbowej

Źródło: shutterstock

Zaświadczenia z US bez opłaty skarbowej

 „Projekt zakłada wycofanie opłaty skarbowej w przypadku zaświadczeń wydawanych w sposób zautomatyzowany przez e-Urząd Skarbowy. Ma to zachęcić do korzystania z możliwości e-Urzędu Skarbowego i przyspieszyć proces przechodzenia klientów do systemu online” – dodała wiceminister finansów.

Według uzasadnienia do projektu ustawy e-Urząd Skarbowy będzie systemem teleinformatycznym KAS dedykowanym pięciu grupom interesariuszy:

  1. podatnikom,
  2. płatnikom,
  3. pełnomocnikom,
  4. komornikom sądowym i
  5. notariuszom.

Projekt zakłada, że osoba uwierzytelniona w e-Urzędzie Skarbowym będzie miała dostęp do informacji z obszaru podatków, które dotyczą tej osoby, jak i innych osób w zakresie posiadanego upoważnienia. Będzie też mogła załatwić online sprawy urzędowe dotyczące udostępnionych informacji z obszaru podatków, jak i innych spraw.

Sejm zdecydował o przesłaniu projektu ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz do Komisji Finansów Publicznych.

 

Podatki 2022Księgowość