Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ewidencja w formie papierowej na czas awarii systemu BDO?

Na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie możliwa czasowa ewidencja w formie papierowej lub formie elektronicznej poza BDO.

31 grudnia 2019 r. do Sejmu RP został wniesiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie zmiany wnioskowanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedstawicielem wnioskodawców jest Pani Poseł na Sejm RP Anna Paluch.

Zmiana ma umożliwić przez okres 6 miesięcy od dnia planowego wejścia w życie przepisów, to znaczy od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r., sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie „awaryjnym” umożliwiającym sporządzanie, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.

3 stycznia projekt skierowano do I czytania w komisjach do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl

BDO