Estoński CIT - niskie i proste w rozliczeniu opodatkowanie biznesu

Redakcja PIT.pl

Estoński CIT to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania. To brak konieczności zapłaty podatku na bieżąco, uproszczenie formalności podatkowych, a także niższe podatki - zachwala MF. Podatnicy, którzy chcą z tego skorzystać powinni złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego. Dla większości spółek najdogodniejszy termin na wybór estońskiego CIT upływa z końcem stycznia. Można też jednak złożyć zawiadomienie w trakcie roku podatkowego.

Przejście na estoński CIT to decyzja podatnika. Aby to zrobić należy złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Można to zrobić do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym chce się skorzystać z estońskiego CIT, ale także w trakcie roku podatkowego. Przy takim przejściu - w trakcie roku podatkowego - trzeba jednak rozliczyć CIT na normalnych zasadach, zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe. Tym samym lepiej podjąć tą decyzję już teraz, do końca stycznia. 

Dlaczego warto

Estoński CIT to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania. Trzy najważniejsze korzyści to:

  1. Brak podatku na bieżąco – w systemie estońskim podatek płaci się dopiero wtedy, gdy wypłaca się zysk, przede wszystkim w formie dywidendy. Nie trzeba płacić go na bieżąco.
  2. Uproszczenia formalności podatkowych – w związku z brakiem konieczności zapłaty podatku od bieżącego zysku nie istnieje też konieczność prowadzenia ewidencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego. Pozostaje jedynie zwykła księgowość.
  3. Obniżenie ciężaru podatkowego – łączny podatek (na poziomie spółki i wspólnika) jest niższy. W klasycznym systemie podatek wynosi ponad 26 proc. dla małych i 34 proc. dla większych podatników. Natomiast w estońskim CIT łączne obciążenie spada do 20 proc. (mali podatnicy) i do 25 proc. w przypadku większych podatników.

Szersza dostępność

Estoński CIT działa w Polsce od 2021 r. Wraz z Polskim Ładem został on jednak dodatkowo uatrakcyjniony. Zasadnicze zmiany dotyczą:

  • Zniesienia limitu przychodów – umożliwiającego wejście do systemu i pozostawanie w nim. W pierwotnej wersji limit przychodów wynosił 100 mln zł, co wykluczało z udziału w estońskim CIT średnie i duże firmy.
  • Otwarcia estońskiego CIT dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, a nie jak początkowo wyłącznie dla spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tylko dwa warunki

Od 2022 r. korzystanie z estońskiego CIT obwarowane zostało tylko dwoma warunkami.

Po pierwsze, struktura firmy musi być prosta – tzn. że jej wspólnikami mogą być jedynie osoby fizyczne.

Po drugie, firmy muszą osiągnąć minimalny poziom zatrudnienia - docelowo są to 3 osoby, które są zatrudnione w spółce na umowę o pracę lub na umowę zlecenia. Dla przedsiębiorstw, które dopiero startują w biznesie, czyli zakładają swoją spółkę lub są małymi podatnikami są tu pewne uproszczenia. Np. przedsiębiorca, który startuje ma aż 4 lata, żeby dojść do poziomu zatrudnienia 3 pracowników.

Bez minimalnego limitu na inwestycje

W pierwszej wersji estońskiego CIT wymagane było wykazanie określonych nakładów inwestycyjnych. Natomiast teraz, dzięki zmianie estońskiego CIT w ramach Polskiego Ładu, nikt nie będzie musiał już wykazywać poniesienia nakładów inwestycyjnych pod groźbą uniemożliwienia mu korzystania z tej formy rozliczeń.

Bez podatku na wejściu i wyjściu

Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu zmieniły się też – na korzyść podatników - zasady wejścia do systemu estońskiego. Od 2022 r. nie trzeba już płacić podatku od różnic między wynikiem podatkowym a bilansowym (tzw. podatek na wejściu), jeśli w systemie estońskim pozostanie się co najmniej przez 4 lata.

Nie trzeba też płacić podatku na wyjściu z systemu, póki nie wypłaci zysku w formie dywidendy. Tym samym, jeżeli zysk jest reinwestowany, albo zatrzymywany w spółce i nie jest wypłacany do wspólników, to podatku nadal nie ma mimo że spółka już nie jest już podatnikiem estońskiego CIT. 

Estoński CIT w Zachodniopomorskiem

Zachodniopomorscy podatnicy złożyli w ubiegłym roku złożyli 261 zawiadomień o wyborze opodatkowania dochodów spółek tym  ryczałtem. wnioski ZAW-RD. Najwięcej w Zachodniopomorskim Urzędzie Skarbowym, obsługującym największych podatników.

Małgorzata Brzoza

Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

CITFormy opodatkowania